����������

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

18 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη ����������. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

The ideal Candidate should: 
-Evaluate recordings and evaluations of calls according to a given repository.
-Participate in the process of upgrading project quality skills through calibration and calibration sessions.
-Develop and deliver pr...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 29/11/2023
 2720
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη ιδεών σχεδιασμού με την καθοδήγηση του κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη και την χρήση του κτιρίου.
• Σχεδιασμός με βάση τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς, τα ειδικά πρότυπα και τις κατευθυντή...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 14/11/2023
 280
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα
• Συμμετέχει στην εμπορική/διαγωνιστική φάση ενός έργου.
• Εκτελεί λογιστικά και κοστολογικά καθήκοντα καθ` όλη τη διάρκεια του έργου, όπως ο έλεγχος των τιμολογίων, η σωστή λογιστική και κοστολογική απεικόνιση και δημιουργεί λογαριασμ...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 27/10/2023
 600
  1
Αποθήκευση
Responsibilities:
• Prepares for review and approval by the Tendering Director a tender plan including internal and external requirements.
• Monitors the performance against the plan, follow up and co-ordinate areas of concern.
• Towards the e...
Απόσταση: 15.7 km
Δημοσιεύθηκε: 26/10/2023
 574
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:

•Οργάνωση και βελτιστοποίηση παραγωγής.
•Καταγραφή όλων των γραμμών παραγωγής και των διαδικασιών τους.
•Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών παραγωγής με ενσωμάτωση σε ERP.
•Δημιουργία συνταγών για όλα τα κατασκευάσματα.
•Βελτιστο...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 25/10/2023
 671
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Επόπτευση λειτουργιών λογιστηρίου – διαχείριση ομάδας λογιστηρίου.
• Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού – οικονομικών καταστάσεων - υπογραφή ισολογισμού.
• Κατάρτιση προγράμματος ταμειακών ροών.
• Επόπτευση credit control - διαχ...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 19/10/2023
 803
  1
Αποθήκευση
The job holder will play a pivotal role in driving the growth of the company’s portfolio of products and solutions in the Greek ICT channel.

More specifically he/she will:
• Establish and nurture strong relationships with key resellers and par...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 27/09/2023
 1090
  1
Αποθήκευση
The role reports directly to the General Manager.
Key objective: Act as the key point of contact in Greece for Sales and Marketing Activities, act as consultant to General Manager, design and implement sales strategy and establish high-quality an...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 04/09/2023
 1602
  1
Αποθήκευση