Βοηθός Διευθυντή Συνεργείου (Ασπρόπυργος)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, επίσημου αντιπροσώπου βαρέων οχημάτων και κατασκευαστικών μηχανημάτων, αναζητά
Βοηθό Διευθυντή Συνεργείου.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Λήψη των εισερχόμενων κλήσεων που αφορούν τεχνικά προβλήματα ή αιτήσεις για service και επισκευές και προώθηση στον διευθυντή για διευθέτηση
• Υποστήριξη των εργασιών του διευθυντή συνεργείου
• Υποστήριξη των τεχνικών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργεία του συνεργείου
• Σύνταξη και αποστολή προσφορών στους πελάτες
• Δημιουργία δελτίου ζήτησης ανταλλακτικών
• Περισυλλογή ανταλλακτικών από την αποθήκη και διανομή στους τεχνικούς
• Καταγραφή και ενημέρωση καρτελών μηχανημάτων για την τήρηση ιστορικού αρχείου βλαβών , τεχνικών προβλημάτων και συντηρήσεων του κάθε μηχανήματος
• Επικοινωνία με τους πελάτες μετά την τεχνική παρέμβαση για μέτρηση της ικανοποίησης τους
• Παραδόσεις μηχανημάτων (επίδειξη λειτουργίας και παρουσίαση του μηχανήματος στον πελάτη)
• Παρουσίαση των απαραίτητων συντηρήσεων που ορίζει ο κατασκευαστής

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας
• 2 - 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος
• Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Πελατοκεντρική Αντίληψη
• Προσοχή στις διαδικασίες και την λεπτομέρεια
• Ικανότητα αποδοτικής εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Κινητό
• Laptop

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

07/09/2020

Κωδικός Εργασίας:

100478

Προβολές:

343

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Διευθυντή Συνεργείου (Ασπρόπυργος)

grecia
07/09/2020
100478
343
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, επίσημου αντιπροσώπου βαρέων οχημάτων και κατασκευαστικών μηχανημάτων, αναζητά
Βοηθό Διευθυντή Συνεργείου.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Λήψη των εισερχόμενων κλήσεων που αφορούν τεχνικά προβλήματα ή αιτήσεις για service και επισκευές και προώθηση στον διευθυντή για διευθέτηση
• Υποστήριξη των εργασιών του διευθυντή συνεργείου
• Υποστήριξη των τεχνικών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργεία του συνεργείου
• Σύνταξη και αποστολή προσφορών στους πελάτες
• Δημιουργία δελτίου ζήτησης ανταλλακτικών
• Περισυλλογή ανταλλακτικών από την αποθήκη και διανομή στους τεχνικούς
• Καταγραφή και ενημέρωση καρτελών μηχανημάτων για την τήρηση ιστορικού αρχείου βλαβών , τεχνικών προβλημάτων και συντηρήσεων του κάθε μηχανήματος
• Επικοινωνία με τους πελάτες μετά την τεχνική παρέμβαση για μέτρηση της ικανοποίησης τους
• Παραδόσεις μηχανημάτων (επίδειξη λειτουργίας και παρουσίαση του μηχανήματος στον πελάτη)
• Παρουσίαση των απαραίτητων συντηρήσεων που ορίζει ο κατασκευαστής

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας
• 2 - 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος
• Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Πελατοκεντρική Αντίληψη
• Προσοχή στις διαδικασίες και την λεπτομέρεια
• Ικανότητα αποδοτικής εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Κινητό
• Laptop