Εκπρόσωποι Τεχνικής Υποστήριξης (1st και 2nd Level)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, εκ μέρους πελάτης της, ηγέτιδας πολυεθνικής εταιρείας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά εκπροσώπους Τεχνικής Υποστήριξης σε 1st και 2nd Level τμήματα.

Η εργασία αφορά 8ωρη, 5θήμερη απασχόληση σε βάρδιες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και επίλυση των αιτημάτων των πελατών σχετικά με τεχνικά προβλήματα που αφορούν σταθερή τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση
• Καταγραφή των σχετικών δεδομένων εντός του συστήματος CRM της εταιρείας
• Άμεση ανταπόκριση και επίλυση σε πρώτο χρόνο
• Διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά επίπεδα

Επιθυμητό προφίλ:
• Προϋπηρεσία σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης
• Απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ σε σχετικό αντικείμενο
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Άριστη γνώση MS Office
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Πελατοκεντρική εξυπηρέτηση και ομαδικό πνεύμα
• Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές:
• Σταθερός Μηνιαίος μισθός
• Bonus επίτευξης στόχων
• Διαρκής και αναλυτική εκπαίδευση
• Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
• Προοπτικές εξέλιξης σε έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

20/05/2021

Κωδικός Εργασίας:

200388

Προβολές:

381

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Εκπρόσωποι Τεχνικής Υποστήριξης (1st και 2nd Level)

Greece
20/05/2021
200388
381
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, εκ μέρους πελάτης της, ηγέτιδας πολυεθνικής εταιρείας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά εκπροσώπους Τεχνικής Υποστήριξης σε 1st και 2nd Level τμήματα.

Η εργασία αφορά 8ωρη, 5θήμερη απασχόληση σε βάρδιες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και επίλυση των αιτημάτων των πελατών σχετικά με τεχνικά προβλήματα που αφορούν σταθερή τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση
• Καταγραφή των σχετικών δεδομένων εντός του συστήματος CRM της εταιρείας
• Άμεση ανταπόκριση και επίλυση σε πρώτο χρόνο
• Διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά επίπεδα

Επιθυμητό προφίλ:
• Προϋπηρεσία σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης
• Απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ σε σχετικό αντικείμενο
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Άριστη γνώση MS Office
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Πελατοκεντρική εξυπηρέτηση και ομαδικό πνεύμα
• Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές:
• Σταθερός Μηνιαίος μισθός
• Bonus επίτευξης στόχων
• Διαρκής και αναλυτική εκπαίδευση
• Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
• Προοπτικές εξέλιξης σε έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο