Προϊστάμενος Αποθήκης (Βοιωτία)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα αναζητά υποψήφιο να καλύψει τη θέση του Προϊσταμένου Αποθήκης με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αποθήκης.


H θέση αφορά το Σχηματάρι Βοιωτίας και θα δοθεί προτεραιότητα σε κατοίκους των γύρω περιοχών.

Περιγραφή

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα κατανέμει, θα συντονίζει και θα ελέγχει τις εργασίες της αποθήκης (προετοιμασία παραγγελιών, φόρτωση-εκφόρτωση των προϊόντων κτλ.). Επιπλέον, θα επιβλέπει τους αποθηκάριους/χειριστές των περονοφόρων κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες διατηρώντας την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Παρακολούθηση διαδικασίας παραλαβής και αποθήκευσης εμπορεύσιμων και παραγόμενων προϊόντων (εισαγωγή από την Ιταλία και από την παραγωγή)
• Συστημική παραλαβή των εμπορεύσιμων προϊόντων (καταχώρηση παραλαβών στο SAP)
• Καθημερινή ανάθεση εργασιών στο προσωπικό της αποθήκης και παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών
• Οργάνωση και παρακολούθηση εκτέλεσης και φόρτωσης παραγγελιών (FEFO, διαχείριση χρόνου, έλλειψη αποθεμάτων κτλ)
• Οργάνωση και παρακολούθηση της σωστής αποθήκευσης των προϊόντων (FEFO/FIFO), καθώς και των φυσικών κυκλικών απογραφών
• Διαχείριση και οργάνωση του layout της αποθήκης
• Διαχείριση και παρακολούθηση των συνθηκών της αποθήκης (ασφάλεια, τάξη, οργάνωση, καθαριότητα, θερμοκρασίες προϊόντων κτλ)
• Διαχείριση επιστροφών (φυσικά και συστημικά)
• Διαχείριση εξαγωγών (τρόπος ασφαλούς φόρτωσης φορτηγών/container)
• Διαχείριση αποθεμάτων αναλώσιμων υλικών (χαρτοκιβώτια, ταινίες συσκευασίας, μελάνια και ετικέτες συσκευασίας, ADR/IMDG αυτοκόλλητα, air bags για container)
• Διαχείριση απορριμμάτων (πλαστική/χάρτινη συσκευασία, κλπ)
• Διαχείριση ελαττωματικών τελικών προϊόντων (σκισμένες συσκευασίες, ληγμένα)
• Συντονισμός συντήρησης και πιστοποίησης των περονοφόρων και των λοιπών εργαλείων της αποθήκης
• Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας (production dpt, TSP dpt, etc) για εξυπηρέτηση διατμηματικών αναγκών
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού της αποθήκης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
• Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον και αντίστοιχη θέση
• Γνώση διαχείρισης ERP (κατά προτίμηση SAP) και εμπειρία διαχείρισης συστημάτων WMS επιθυμητή
• Πολύ καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο
• Πολύ καλός χειρισμός του MS Office (Word, Excel, Power Point)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

• Εργασία σε ένα πολυεθνικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Εταιρικό κινητό
• Ιδιωτική Ασφάλιση

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

17/11/2020

Κωδικός Εργασίας:

100514

Προβολές:

300

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Αποθήκης (Βοιωτία)

grecia
17/11/2020
100514
300
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα αναζητά υποψήφιο να καλύψει τη θέση του Προϊσταμένου Αποθήκης με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αποθήκης.


H θέση αφορά το Σχηματάρι Βοιωτίας και θα δοθεί προτεραιότητα σε κατοίκους των γύρω περιοχών.

Περιγραφή

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα κατανέμει, θα συντονίζει και θα ελέγχει τις εργασίες της αποθήκης (προετοιμασία παραγγελιών, φόρτωση-εκφόρτωση των προϊόντων κτλ.). Επιπλέον, θα επιβλέπει τους αποθηκάριους/χειριστές των περονοφόρων κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες διατηρώντας την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Παρακολούθηση διαδικασίας παραλαβής και αποθήκευσης εμπορεύσιμων και παραγόμενων προϊόντων (εισαγωγή από την Ιταλία και από την παραγωγή)
• Συστημική παραλαβή των εμπορεύσιμων προϊόντων (καταχώρηση παραλαβών στο SAP)
• Καθημερινή ανάθεση εργασιών στο προσωπικό της αποθήκης και παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών
• Οργάνωση και παρακολούθηση εκτέλεσης και φόρτωσης παραγγελιών (FEFO, διαχείριση χρόνου, έλλειψη αποθεμάτων κτλ)
• Οργάνωση και παρακολούθηση της σωστής αποθήκευσης των προϊόντων (FEFO/FIFO), καθώς και των φυσικών κυκλικών απογραφών
• Διαχείριση και οργάνωση του layout της αποθήκης
• Διαχείριση και παρακολούθηση των συνθηκών της αποθήκης (ασφάλεια, τάξη, οργάνωση, καθαριότητα, θερμοκρασίες προϊόντων κτλ)
• Διαχείριση επιστροφών (φυσικά και συστημικά)
• Διαχείριση εξαγωγών (τρόπος ασφαλούς φόρτωσης φορτηγών/container)
• Διαχείριση αποθεμάτων αναλώσιμων υλικών (χαρτοκιβώτια, ταινίες συσκευασίας, μελάνια και ετικέτες συσκευασίας, ADR/IMDG αυτοκόλλητα, air bags για container)
• Διαχείριση απορριμμάτων (πλαστική/χάρτινη συσκευασία, κλπ)
• Διαχείριση ελαττωματικών τελικών προϊόντων (σκισμένες συσκευασίες, ληγμένα)
• Συντονισμός συντήρησης και πιστοποίησης των περονοφόρων και των λοιπών εργαλείων της αποθήκης
• Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας (production dpt, TSP dpt, etc) για εξυπηρέτηση διατμηματικών αναγκών
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού της αποθήκης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
• Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον και αντίστοιχη θέση
• Γνώση διαχείρισης ERP (κατά προτίμηση SAP) και εμπειρία διαχείρισης συστημάτων WMS επιθυμητή
• Πολύ καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο
• Πολύ καλός χειρισμός του MS Office (Word, Excel, Power Point)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

• Εργασία σε ένα πολυεθνικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Εταιρικό κινητό
• Ιδιωτική Ασφάλιση