Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Εξοπλισμού

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, εκ μέρους πελάτη της, εταιρίας προμηθειών κατασκευαστικού εξοπλισμού και επίσημου αντιπροσώπου μηχανημάτων, αναζητά έναν/μια Υπάλληλο Υποστήριξης Τμήματος Εξοπλισμού για την υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων εξοπλισμού.
Τόπος εργασίας : Ασπρόπυργος

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ανήκει στο Εμπορικό τμήμα της εταιρίας, υποστηρίζοντας τις πωλήσεις σε επίπεδο εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει :
•Την κοστολόγηση προϊόντων και τις αναλύσεις τιμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό
•Τη σύνταξη προσφορών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα
•Τη σύνταξη τιμοκαταλόγων των μηχανημάτων
•Την έκδοση εγκρίσεων τύπου και αδειών χρήσης
•Τη σύνταξη διαγωνισμών δημοσίου και τη διεκπεραίωση αυτών
•Την οργάνωση του προγράμματος παραλαβών και παραδόσεων
•Τις προσωπικές παραδόσεις μηχανημάτων και τη σχετική παρουσίαση/εκπαίδευση σε πελάτες
•Την τήρηση φακέλων των μηχανημάτων

Επιθυμητό προφίλ:
•Σχετική εργασιακή εμπειρία 1+ χρόνια
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού απαραίτητο
•Γνώση και τεχνική κατανόηση προϊόντων
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (Multitasking)
•Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
•Οργανωτικότητα
•Δεξιότητες παρουσίασης
•Καινοτόμος τρόπος σκέψης
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Παροχές:
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
•Laptop
•Σύμβαση Αορίστου χρόνου με προοπτικές εξέλιξης και προαγωγής

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

13/04/2021

Κωδικός Εργασίας:

100557

Προβολές:

1236

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Εξοπλισμού

Greece
13/04/2021
100557
1236
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, εκ μέρους πελάτη της, εταιρίας προμηθειών κατασκευαστικού εξοπλισμού και επίσημου αντιπροσώπου μηχανημάτων, αναζητά έναν/μια Υπάλληλο Υποστήριξης Τμήματος Εξοπλισμού για την υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων εξοπλισμού.
Τόπος εργασίας : Ασπρόπυργος

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ανήκει στο Εμπορικό τμήμα της εταιρίας, υποστηρίζοντας τις πωλήσεις σε επίπεδο εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει :
•Την κοστολόγηση προϊόντων και τις αναλύσεις τιμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό
•Τη σύνταξη προσφορών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα
•Τη σύνταξη τιμοκαταλόγων των μηχανημάτων
•Την έκδοση εγκρίσεων τύπου και αδειών χρήσης
•Τη σύνταξη διαγωνισμών δημοσίου και τη διεκπεραίωση αυτών
•Την οργάνωση του προγράμματος παραλαβών και παραδόσεων
•Τις προσωπικές παραδόσεις μηχανημάτων και τη σχετική παρουσίαση/εκπαίδευση σε πελάτες
•Την τήρηση φακέλων των μηχανημάτων

Επιθυμητό προφίλ:
•Σχετική εργασιακή εμπειρία 1+ χρόνια
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού απαραίτητο
•Γνώση και τεχνική κατανόηση προϊόντων
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (Multitasking)
•Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
•Οργανωτικότητα
•Δεξιότητες παρουσίασης
•Καινοτόμος τρόπος σκέψης
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Παροχές:
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
•Laptop
•Σύμβαση Αορίστου χρόνου με προοπτικές εξέλιξης και προαγωγής