Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ & Υποσταθμών Υψηλής Τάσης

Εταιρεία

ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνική εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ευρωπαϊκών συμφερόντων, η οποία συνεργάζεται με κορυφαία εταιρεία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με υψηλό χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη, υπό την αιγίδα γνωστού ομίλου Πράσινης Ανάπτυξης αναζητεί για τα γραφεία της στην Β. Ελλάδα έμπειρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ & Υποσταθμών Υψηλής Τάσης για τον τομέα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

Περιγραφή

Καθήκοντα του Ρόλου:
• Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ.
• Εκπόνηση προμελετών για τη σύνδεση στο δίκτυο Υψηλής Τάσης.
• Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση πάρκων.
• Σχεδιασμός και κοστολόγηση των Υποσταθμών Υψηλής Τάσης.
• Συμβολή στην διαχείριση των αιτήσεων για την αδειοδότηση των έργων και των Υποσταθμών Υψηλής Τάσης.
• Οργάνωση διαγωνιστικής διαδικασίας, παρακολούθηση συμβάσεων με υπεργολάβους και ενημέρωση οικονομικού τμήματος
• Συμβολή στη σύνταξη σύμβασης Έργου
• Ενημέρωση υπηρεσιών για έναρξη εργασιών
• Παρακολούθηση εξέλιξης των εργασιών, εβδομαδιαίες αναφορές και έλεγχος των εγγράφων ασφαλείας έργου
• Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος έργου και των συμβάσεων των υπεργολάβων
• Προσμέτρηση υλικών, σύγκριση κόστους και εύρεση κατάλληλων προμηθευτών / υπεργολάβων.
• Επικοινωνία με τις σχετικές διευθύνσεις και τα κλιμάκια του ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά την κατασκευή για τη διενέργεια ελέγχων και παραλαβής των κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και δοκιμών Υ/Σ προ της ηλέκτρισης

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο μηχανικού Α.Ε.Ι. με δικαίωμα υπογραφής αντίστοιχων έργων
• Απαραίτητη ελάχιστη 5ετής εμπειρία στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων υποσταθμών υψηλής τάσης και πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Άριστη γνώση Autocad
• Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα
• Εγγεγραμμένος/η στο τεχνικό επιμελητήριο με δικαίωμα υπογραφής
• Δίπλωμα Οδήγησης
Επιθυμητά Προσόντα
• Εμπειρία σε εργαλεία όπως PVSyst, Helioscope και PVcase
• Εμπειρία στις μελέτες δικτύου μέσης και υψηλής τάσης
• Άδεια τεχνικού ασφαλείας

Προφίλ Υποψηφίου/ας:
• Δυνατότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης πολλαπλών έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
• Ομαδικότητα και συνέπεια

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Σταθερή εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
• Προοπτικές εξέλιξης σε μια διεθνή ομάδα

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

17/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

100670

Προβολές:

727

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ & Υποσταθμών Υψηλής Τάσης

Θεσσαλονίκη
17/09/2021
100670
727
1

Εταιρεία

ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνική εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ευρωπαϊκών συμφερόντων, η οποία συνεργάζεται με κορυφαία εταιρεία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με υψηλό χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη, υπό την αιγίδα γνωστού ομίλου Πράσινης Ανάπτυξης αναζητεί για τα γραφεία της στην Β. Ελλάδα έμπειρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ & Υποσταθμών Υψηλής Τάσης για τον τομέα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

Περιγραφή

Καθήκοντα του Ρόλου:
• Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ.
• Εκπόνηση προμελετών για τη σύνδεση στο δίκτυο Υψηλής Τάσης.
• Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση πάρκων.
• Σχεδιασμός και κοστολόγηση των Υποσταθμών Υψηλής Τάσης.
• Συμβολή στην διαχείριση των αιτήσεων για την αδειοδότηση των έργων και των Υποσταθμών Υψηλής Τάσης.
• Οργάνωση διαγωνιστικής διαδικασίας, παρακολούθηση συμβάσεων με υπεργολάβους και ενημέρωση οικονομικού τμήματος
• Συμβολή στη σύνταξη σύμβασης Έργου
• Ενημέρωση υπηρεσιών για έναρξη εργασιών
• Παρακολούθηση εξέλιξης των εργασιών, εβδομαδιαίες αναφορές και έλεγχος των εγγράφων ασφαλείας έργου
• Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος έργου και των συμβάσεων των υπεργολάβων
• Προσμέτρηση υλικών, σύγκριση κόστους και εύρεση κατάλληλων προμηθευτών / υπεργολάβων.
• Επικοινωνία με τις σχετικές διευθύνσεις και τα κλιμάκια του ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά την κατασκευή για τη διενέργεια ελέγχων και παραλαβής των κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και δοκιμών Υ/Σ προ της ηλέκτρισης

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο μηχανικού Α.Ε.Ι. με δικαίωμα υπογραφής αντίστοιχων έργων
• Απαραίτητη ελάχιστη 5ετής εμπειρία στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων υποσταθμών υψηλής τάσης και πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Άριστη γνώση Autocad
• Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα
• Εγγεγραμμένος/η στο τεχνικό επιμελητήριο με δικαίωμα υπογραφής
• Δίπλωμα Οδήγησης
Επιθυμητά Προσόντα
• Εμπειρία σε εργαλεία όπως PVSyst, Helioscope και PVcase
• Εμπειρία στις μελέτες δικτύου μέσης και υψηλής τάσης
• Άδεια τεχνικού ασφαλείας

Προφίλ Υποψηφίου/ας:
• Δυνατότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης πολλαπλών έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
• Ομαδικότητα και συνέπεια

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Σταθερή εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
• Προοπτικές εξέλιξης σε μια διεθνή ομάδα