Υπάλληλος Λογιστηρίου Ασθενών

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου ομίλου παροχής ιατρικών
υπηρεσιών αναζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου Ασθενών

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Εφαρμόζει την Τιμολογιακή Πολιτική του Νοσοκομείου
• Εκτελεί λογιστικό έλεγχο, έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών νοσηλείας, καθώς και έκδοση και τήρηση κάθε απαιτούμενου νόμιμου παραστατικού
• Βέλτιστη διαχείριση των εκκρεμοτήτων της θέσης εργασίας του με στόχο την διασφάλιση της έγκαιρης και με ακρίβεια τιμολόγησής τους
• Πλήρη γνώση των οικονομικών στοιχείων των περιστατικών κι εφαρμογή των διαδικασιών τιμολόγησης σε αυτά
• Τήρηση στοιχείων του τμήματος έτσι όπως προβλέπονται από τις Διαδικασίες του Νοσοκομείου
• Επικοινωνεί με ασθενείς, ιατρούς κι ασφαλιστικές εταιρείες


Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής /Οικονομικής κατεύθυνσης
• 1 - 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel - Reporting
• Επιθυμητή η γνώση του ERP SAP
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
• Πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εκπαίδευση και δυνατότητες ένταξης και εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

26/05/2021

Κωδικός Εργασίας:

100607

Προβολές:

970

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπάλληλος Λογιστηρίου Ασθενών

Greece
26/05/2021
100607
970
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου ομίλου παροχής ιατρικών
υπηρεσιών αναζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου Ασθενών

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Εφαρμόζει την Τιμολογιακή Πολιτική του Νοσοκομείου
• Εκτελεί λογιστικό έλεγχο, έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών νοσηλείας, καθώς και έκδοση και τήρηση κάθε απαιτούμενου νόμιμου παραστατικού
• Βέλτιστη διαχείριση των εκκρεμοτήτων της θέσης εργασίας του με στόχο την διασφάλιση της έγκαιρης και με ακρίβεια τιμολόγησής τους
• Πλήρη γνώση των οικονομικών στοιχείων των περιστατικών κι εφαρμογή των διαδικασιών τιμολόγησης σε αυτά
• Τήρηση στοιχείων του τμήματος έτσι όπως προβλέπονται από τις Διαδικασίες του Νοσοκομείου
• Επικοινωνεί με ασθενείς, ιατρούς κι ασφαλιστικές εταιρείες


Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής /Οικονομικής κατεύθυνσης
• 1 - 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel - Reporting
• Επιθυμητή η γνώση του ERP SAP
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
• Πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εκπαίδευση και δυνατότητες ένταξης και εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον