Υπάλληλος Συσκευασίας

Εταιρεία

Η ManpowerGroupGreece, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων και κουφέτων, δυναμικό υποψήφιο, ο οποίος θα στελεχώσει τη θέση του Υπαλλήλου Συσκευασίας στη μονάδα παραγωγής της εταιρίας.

Πρόγραμμα εργασίας: Δευτέρα – Σάββατο με 1 ρεπό, 06:00-14:00 και 14:00 – 22:00

Τοποθεσία: Πειραιάς, Αττική

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση καθημερινά του προσωπικού της βάρδιας και αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
• Συντονισμός κατανομής των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος
• Παρακολούθηση καθημερινά της τήρησης της διαδικασίας παραγωγής (εκτέλεση εντολών, εκπόνηση προγράμματος αναλόγως των παραγγελιών, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας και τις παραμέτρους παραγωγής)
• Αναφορά προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας
• Τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης και συνεργασία με το τμήμα Ποιότητας
• Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας
• Συνεργασία με τους Προϊσταμένους και Υφισταμένους του για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος
• Εκπαίδευση νέων υφιστάμενων για τις ανάγκες των θέσεων στο τμήμα
• Εκπαίδευση νέων εργαζόμενων στην ασφαλή χρήση μηχανημάτων και στην τήρηση διαδικασιών
• Συνεχή ενημέρωση/αξιολόγηση σχετικά με την αποδοτικότητα και την πρόοδο
• Προσδιορισμό προβλημάτων μείωσης της αποτελεσματικότητας και υποβολή προτάσεων βελτιώσεις
• Συνεργασία με το τμήμα Ποιότητας στην υλοποίηση σήμανσης των προϊόντων.
• Έλεγχο προσωπικού βάρδιας για τη σωστή σήμανση προϊόντων και των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων (οπτικό έλεγχος, έλεγχος μέσω μηχανημάτων για ξένα σώματα)

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απόφοιτος Λυκείου
• Προϋπηρεσία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
• Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικής Γλώσσας
• Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
• Υπευθυνότητα
• Οργάνωση κατά την εργασία
• Ομαδικό πνεύμα

Πακέτο Αποδοχών:
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
• Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

28/05/2021

Κωδικός Εργασίας:

100610

Προβολές:

1291

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπάλληλος Συσκευασίας

Greece
28/05/2021
100610
1291
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroupGreece, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων και κουφέτων, δυναμικό υποψήφιο, ο οποίος θα στελεχώσει τη θέση του Υπαλλήλου Συσκευασίας στη μονάδα παραγωγής της εταιρίας.

Πρόγραμμα εργασίας: Δευτέρα – Σάββατο με 1 ρεπό, 06:00-14:00 και 14:00 – 22:00

Τοποθεσία: Πειραιάς, Αττική

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση καθημερινά του προσωπικού της βάρδιας και αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
• Συντονισμός κατανομής των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος
• Παρακολούθηση καθημερινά της τήρησης της διαδικασίας παραγωγής (εκτέλεση εντολών, εκπόνηση προγράμματος αναλόγως των παραγγελιών, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας και τις παραμέτρους παραγωγής)
• Αναφορά προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας
• Τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης και συνεργασία με το τμήμα Ποιότητας
• Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας
• Συνεργασία με τους Προϊσταμένους και Υφισταμένους του για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος
• Εκπαίδευση νέων υφιστάμενων για τις ανάγκες των θέσεων στο τμήμα
• Εκπαίδευση νέων εργαζόμενων στην ασφαλή χρήση μηχανημάτων και στην τήρηση διαδικασιών
• Συνεχή ενημέρωση/αξιολόγηση σχετικά με την αποδοτικότητα και την πρόοδο
• Προσδιορισμό προβλημάτων μείωσης της αποτελεσματικότητας και υποβολή προτάσεων βελτιώσεις
• Συνεργασία με το τμήμα Ποιότητας στην υλοποίηση σήμανσης των προϊόντων.
• Έλεγχο προσωπικού βάρδιας για τη σωστή σήμανση προϊόντων και των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων (οπτικό έλεγχος, έλεγχος μέσω μηχανημάτων για ξένα σώματα)

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απόφοιτος Λυκείου
• Προϋπηρεσία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
• Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικής Γλώσσας
• Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
• Υπευθυνότητα
• Οργάνωση κατά την εργασία
• Ομαδικό πνεύμα

Πακέτο Αποδοχών:
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
• Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης