Υπεύθυνος Αποθήκης – Εταιρεία Logistics (Ρέντης)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας Logistics – αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής προϊόντων – αναζητά να καλύψει τη θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης.

Τόπος Εργασίας: Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει την λειτουργία της αποθήκης, για όλους τους αποθέτες της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:
• Οργάνωση των ημερησίων παραγγελιών και παραλαβών
• Οργάνωση χωροταξικού αποθήκης, ανά αποθέτη
• Συντονισμός των pickers
• Συντονισμός των φορτώσεων, σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης
• Συντηρήσεις και επισκευές εξοπλισμού αποθήκης
• Υλικά συσκευασίας αποθήκης (film, ταινίες κ.α)
• Οργάνωση και τήρηση αρχείου απογραφών ανά αποθέτη
• Διαχείριση παρτίδων και ημερομηνιών λήξης
• Διαχείριση φθορών αποθήκης
• Καθημερινό αρχείο με τις παρουσίες του προσωπικού της αποθήκης
• Αξιολόγηση του προσωπικού της αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίου:
• 8-10 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά από εταιρείες 3PL
• Σπουδές στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
• Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
• Διοικητικά προσόντα
• Ικανότητα να εργάζεται σε συνθήκες πίεσης
• Ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες και να προτεραιοποιεί
• Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων

Παροχές:
• Ανταγωνιστικός μισθός και σύμβαση αορίστου χρόνου
• Σταθερό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξη και ανάληψης πρωτοβουλιών

#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001: 2008 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

29/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

100686

Προβολές:

622

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπεύθυνος Αποθήκης – Εταιρεία Logistics (Ρέντης)

Greece
29/09/2021
100686
622
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας Logistics – αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής προϊόντων – αναζητά να καλύψει τη θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης.

Τόπος Εργασίας: Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει την λειτουργία της αποθήκης, για όλους τους αποθέτες της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:
• Οργάνωση των ημερησίων παραγγελιών και παραλαβών
• Οργάνωση χωροταξικού αποθήκης, ανά αποθέτη
• Συντονισμός των pickers
• Συντονισμός των φορτώσεων, σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης
• Συντηρήσεις και επισκευές εξοπλισμού αποθήκης
• Υλικά συσκευασίας αποθήκης (film, ταινίες κ.α)
• Οργάνωση και τήρηση αρχείου απογραφών ανά αποθέτη
• Διαχείριση παρτίδων και ημερομηνιών λήξης
• Διαχείριση φθορών αποθήκης
• Καθημερινό αρχείο με τις παρουσίες του προσωπικού της αποθήκης
• Αξιολόγηση του προσωπικού της αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίου:
• 8-10 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά από εταιρείες 3PL
• Σπουδές στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
• Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
• Διοικητικά προσόντα
• Ικανότητα να εργάζεται σε συνθήκες πίεσης
• Ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες και να προτεραιοποιεί
• Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων

Παροχές:
• Ανταγωνιστικός μισθός και σύμβαση αορίστου χρόνου
• Σταθερό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξη και ανάληψης πρωτοβουλιών

#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001: 2008 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr