Τεχνικός Πεδίου Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Εταιρεία

H Manpower για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνίων, αναζητά:


Τεχνικό Πεδίου Ηλεκτρονικό Μηχανικό

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Στελέχωση ομάδας τεχνικών πεδίου με έδρα το Κορωπί.
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
• Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συστήματα ασφαλείας και τηλεμετρίας) σε κέντρα/σταθμούς τηλεπικοινωνιών ή/και βιομηχανικές εγκαταστάσεις των πελατών της.Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
• 2 έως 3 χρόνια εμπειρία
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
• Συνέπεια, εργατικότητα και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη
• Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

24/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

100683

Προβολές:

900

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνικός Πεδίου Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Greece
24/09/2021
100683
900
1

Εταιρεία

H Manpower για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνίων, αναζητά:


Τεχνικό Πεδίου Ηλεκτρονικό Μηχανικό

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Στελέχωση ομάδας τεχνικών πεδίου με έδρα το Κορωπί.
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
• Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συστήματα ασφαλείας και τηλεμετρίας) σε κέντρα/σταθμούς τηλεπικοινωνιών ή/και βιομηχανικές εγκαταστάσεις των πελατών της.Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
• 2 έως 3 χρόνια εμπειρία
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
• Συνέπεια, εργατικότητα και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη
• Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα