Λογιστής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή του κεντρου, αναζητά Λογιστή

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Καταχώρηση τιμολογίων σε διπλογραφικό και απλογραφικό σύστημα
• Καταχώριση και συμφωνία ταμειακών και τραπεζικών εγγραφών
• Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φ5, Φ4, παρακρατούμενων φόρων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Κλείσιμο ισολογισμών και υποβολή εντύπων Ν και Ε3
• Προετοιμασία και υποβολή εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
• Προετοιμασία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο AEI/TEI (Λογιστικής/Οικονομικής κατεύθυνσης.)
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστικό γραφείο ή λογιστικό τμήμα ελεγκτικής εταιρείας.
• Άριστη γνώση καταχώρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
• Γνώσεις νομοθεσίας ΦΠΑ, εισοδήματος, ΕΛΠ
• Γνώσεις μισθοδοσίας
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
• Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και μεθοδική σκέψη
• Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
• Εξοικείωση με λογιστικές εφαρμογές / γνώση των προγραμμάτων των EpsilonΝet και Data Communication θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

01/10/2021

Κωδικός Εργασίας:

100690

Προβολές:

834

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Λογιστής

Greece
01/10/2021
100690
834
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή του κεντρου, αναζητά Λογιστή

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Καταχώρηση τιμολογίων σε διπλογραφικό και απλογραφικό σύστημα
• Καταχώριση και συμφωνία ταμειακών και τραπεζικών εγγραφών
• Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φ5, Φ4, παρακρατούμενων φόρων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Κλείσιμο ισολογισμών και υποβολή εντύπων Ν και Ε3
• Προετοιμασία και υποβολή εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
• Προετοιμασία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο AEI/TEI (Λογιστικής/Οικονομικής κατεύθυνσης.)
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστικό γραφείο ή λογιστικό τμήμα ελεγκτικής εταιρείας.
• Άριστη γνώση καταχώρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
• Γνώσεις νομοθεσίας ΦΠΑ, εισοδήματος, ΕΛΠ
• Γνώσεις μισθοδοσίας
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
• Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και μεθοδική σκέψη
• Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
• Εξοικείωση με λογιστικές εφαρμογές / γνώση των προγραμμάτων των EpsilonΝet και Data Communication θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν