Αθήνα

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

18 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη Αθήνα. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

The ideal Candidate should: 
-Evaluate recordings and evaluations of calls according to a given repository.
-Participate in the process of upgrading project quality skills through calibration and calibration sessions.
-Develop and deliver pr...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 29/11/2023
 2720
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη ιδεών σχεδιασμού με την καθοδήγηση του κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη και την χρήση του κτιρίου.
• Σχεδιασμός με βάση τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς, τα ειδικά πρότυπα και τις κατευθυντή...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 14/11/2023
 280
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα
• Συμμετέχει στην εμπορική/διαγωνιστική φάση ενός έργου.
• Εκτελεί λογιστικά και κοστολογικά καθήκοντα καθ` όλη τη διάρκεια του έργου, όπως ο έλεγχος των τιμολογίων, η σωστή λογιστική και κοστολογική απεικόνιση και δημιουργεί λογαριασμ...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 27/10/2023
 600
  1
Αποθήκευση
Responsibilities:
• Prepares for review and approval by the Tendering Director a tender plan including internal and external requirements.
• Monitors the performance against the plan, follow up and co-ordinate areas of concern.
• Towards the e...
Απόσταση: 15.7 km
Δημοσιεύθηκε: 26/10/2023
 574
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:

•Οργάνωση και βελτιστοποίηση παραγωγής.
•Καταγραφή όλων των γραμμών παραγωγής και των διαδικασιών τους.
•Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών παραγωγής με ενσωμάτωση σε ERP.
•Δημιουργία συνταγών για όλα τα κατασκευάσματα.
•Βελτιστο...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 25/10/2023
 671
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Επόπτευση λειτουργιών λογιστηρίου – διαχείριση ομάδας λογιστηρίου.
• Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού – οικονομικών καταστάσεων - υπογραφή ισολογισμού.
• Κατάρτιση προγράμματος ταμειακών ροών.
• Επόπτευση credit control - διαχ...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 19/10/2023
 803
  1
Αποθήκευση
The job holder will play a pivotal role in driving the growth of the company’s portfolio of products and solutions in the Greek ICT channel.

More specifically he/she will:
• Establish and nurture strong relationships with key resellers and par...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 27/09/2023
 1090
  1
Αποθήκευση
The role reports directly to the General Manager.
Key objective: Act as the key point of contact in Greece for Sales and Marketing Activities, act as consultant to General Manager, design and implement sales strategy and establish high-quality an...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 04/09/2023
 1602
  1
Αποθήκευση