Θεσσαλονίκη

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

7 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη Θεσσαλονίκη. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

Role involves:
• Work with the Developer, the Environmental, Technical and the Legal advisors to promote, advance and supervise the development of the pipeline acquired.
• Develop and maintain project timeline, identify critical path and key mi...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 20/09/2021
 224
  1
Αποθήκευση
Role involves:
• Ensure the master schedule development for the bid preparation and provide planning tender documentation and planner cost estimation.
• Ensure the development of project master schedule and project detailed schedule aligned wit...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 20/09/2021
 122
  1
Αποθήκευση
Role involves:
• Target new clients and ensure sales growth with a portfolio of existing and prospect clientele under the scope of Customer Service in accordance with the annual business plan.
• Deliver excellent customer service; respond to qu...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 20/09/2021
 308
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα του Ρόλου:
• Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ.
• Εκπόνηση προμελετών για τη σύνδεση στο δίκτυο Υψηλής Τάσης.
• Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση πάρκων.
• Σχεδιασμός και κοστολόγηση των Υποσταθμών Υψηλής Τάσ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 17/09/2021
 242
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα του Ρόλου:
• Διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης πολλαπλών έργων σε διαφορετική φάση ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα.
• Εύρεση κατάλληλης ιδιωτικής γης, διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες και σύναψη μισθωτηρίων συμβολαίων
• Διαπραγμάτευσ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 17/09/2021
 222
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα του Ρόλου:
• Σύνταξη Μηνιαίων Ισοζυγίων και οικονομικών αναφορών (Ελληνικά και Αγγλικά)
• Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Αναφορών σύμφωνα με IFRS, ΕΓΛΣ και ΕΛΠ
• Έναρξη νέων θυγατρικών εταιρειών
• Προετοιμασία και υποβολή των φ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 17/09/2021
 183
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα του Ρόλου:
• Πλήρης τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
• Καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών
• Έκδοση και υποβολή καταστάσεων σε εφορία και οργανισμούς
• Πλήρης τήρηση και έλεγχος μισθοδοσίας
• Έλεγχος εσωτερικών λο...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 10/09/2021
 330
  1
Αποθήκευση