Θεσσαλονίκη

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

14 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη Θεσσαλονίκη. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

What you will be doing:
The main mission of the specific international Team is to create software, which helps to migrate end customers to most recent technology platforms. Delivery teams are end-to-end responsible for their services and therefor...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 04/10/2022
 63
  1
Αποθήκευση
What you will be doing:
As a Senior Front-End Engineer, you will be part of an international scrum-team, and you will participate in the design and development of user-friendly IT solutions and services for the company’s customers. You will be re...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 04/10/2022
 96
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης:
•Διαχείριση και αξιοποίηση υπάρχοντος πελατολογίου
•Εντοπισμός και ανάπτυξη νέου πελατολογίου στη Βόρεια Ελλάδα
•Δημιουργία και διατήρηση επαφών με τον πελάτη
•Επίτευξη μηναίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στόχων
•Ενεργή προώθη...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 29/09/2022
 391
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης:
•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων στον τομέα της καρδιολογίας, πνευμονολογίας και παθολογίας
•Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και υποστήριξη των πωλήσεων
•Υποστήριξη πελατών μετά τη ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 25/08/2022
 1173
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης:
•Οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με τον συντονισμό των εργαζομένων
•Τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων
•Επίλυση προβλημάτων ποιότητας
•Συνεισφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη νέων...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 11/08/2022
 1118
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης:
•Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
•Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνης
•Συμμέτοχή στην παραγωγική διαδικασία και στην εύρυθμη λειτουργία των μηχανών συσκευασίας
•Συμμέτοχή στην τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 11/08/2022
 1262
  1
Αποθήκευση
The role reports to the Operations Director and the main duties include:
• Leading and training the existing Internal Helpdesk Team
• Supporting academic staff, management staff and students
• Ensuring that the institution’s network, systems, a...
Απόσταση: 10.6 km
Δημοσιεύθηκε: 08/08/2022
 1070
  1
Αποθήκευση
Role involves:

•Assist in the calculation of monthly payroll
•Daily contact with the Head of the departments for payroll-related issues
•Keep records of sickness leaves and annual leaves
•Manage time attendance system
•Manage Ergani syst...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 03/08/2022
 1611
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα του Ρόλου:
•Γραμματειακή υποστήριξη
•Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Υπηρεσίες και συνεργάτες
•Φορολογικές εγγραφές και κινήσεις στο Taxis net και λοιπές πλατφόρμες Δημοσίων Υπηρεσιών και φορέων
•Διαχείριση ακινήτων πελατολογίου...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 11/07/2022
 5012
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης:

•Αναπτύσσει επαφές και μακροχρόνιες σχέσεις με υφισταμένους και δυνητικούς συνεργάτες με σκοπό την προώθηση και εδραίωση του εταιρικού ονόματος και εικόνας στην αγορά.
•Επισκέπτεται σε καθημερινή βάση, υποστηρίζει και συμβουλ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 16/05/2022
 2073
  1
Αποθήκευση