Θέσεις Εργασίας

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

105 θέσεις εργασίας βρέθηκαν: Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα.

Αρμοδιότητες:

Μηνιαίες Αναφορές (Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης) προς τη Μητρική Εταιρία κατά IFRS

Σύνταξη, παρακολούθηση, και αναθεώρηση Budgeting (& Forecasting) όσον αφορά στα Έσοδα, Έξοδα, και Πάγια

Ad hoc αναφορές προς τ...
Δημοσιεύθηκε: 03/05/2023
 724
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:

Συντήρηση και επισκευή ανεμογεννητριών

Εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών/τεχνικών εργασιών

Διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της εταιρείας

Έλεγχος ηλεκτρονικού...
Δημοσιεύθηκε: 27/04/2023
 4734
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες

Αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Συντήρησης Στερεάς Ελλάδος, οι κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Συντήρηση των ανεμογεννητριών της Vestas σε αιολικά Πάρκα πελατών. Η παρούσα θέση αφορά τα αιολικά πάρκα στη Χαλκίδα.
• Παρακολούθηση της α...
Δημοσιεύθηκε: 25/04/2023
 1082
  1
Αποθήκευση
Responsibilities:

- Receive and process warehouse stock products into the company stock management system
- Sort, organize and store inventory
- Perform inventory controls and keep quality standards high for audits
- Keep a clean and sa...
Δημοσιεύθηκε: 20/04/2023
 690
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:

Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης AC/DC

Κατανόηση τεχνικών σχεδίων και προδιαγραφών κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης

Εκτέλεση έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένων μικρής κλίμακας χωματουργικών ερ...
Δημοσιεύθηκε: 20/04/2023
 664
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες

Αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Συντήρησης Στερεάς Ελλάδος, οι κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Συντήρηση των ανεμογεννητριών της Vestas σε αιολικά Πάρκα πελατών.
• Παρακολούθηση της απόδοσης των WTG.
• Διεξαγωγή προληπτικών και διορ...
Δημοσιεύθηκε: 13/04/2023
 6095
  1
Αποθήκευση
What you will be doing:

You will be responsible for analyzing requirements, developing new functionalities, optimizations, supporting and maintaining the existing Product. Our client mostly works with Agile Methodology and their stack is Sprin...
Δημοσιεύθηκε: 12/04/2023
 1071
  1
Αποθήκευση
What you will be doing:

As a Technical Support Representative, you will interact with existing clients through calls and emails, providing technical support for their website solutions, hosting, domains and emails.

Your main responsibilities...
Δημοσιεύθηκε: 12/04/2023
 1043
  1
Αποθήκευση
What you will be doing:

You will be responsible for analyzing requirements, developing new functionalities, optimizations, supporting and maintaining the existing Product.

Your main responsibilities will be:

Efficiently and effectively...
Δημοσιεύθηκε: 12/04/2023
 913
  1
Αποθήκευση
What you will be doing:

As a Business Analyst you will be part of their delivery team whose vision is to deliver personalized, customized experiences in the realm of travel and beyond. You will work with development teams, product owners and p...
Δημοσιεύθηκε: 12/04/2023
 794
  1
Αποθήκευση