ιδιαιτερα

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

1 θέσεις εργασίας βρέθηκαν για ιδιαιτερα: Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
• Υποστήριξη στον CEO και παροχή συμβουλών ως προς τη φορολογική πολιτική και την οικονομική διαχείριση
• Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας: ανάπτυξη και τεκμηρίωση διαδικασιών, βελ...
Δημοσιεύθηκε: 18/03/2021
 1317
  1
Αποθήκευση