λογιστης

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

4 θέσεις εργασίας βρέθηκαν για λογιστης: Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

Αρμοδιότητες:
• Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
• Οργάνωση διαδικασιών λογιστηρίου
• Παρακολούθηση των φοροτεχνικών διαδικασιών
• Έκδοση μηνιαίων αναφορών
• Παροχή υποστήριξης σε φορολογικούς ελέγχους ...
Δημοσιεύθηκε: 18/05/2022
 217
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Καταχώριση και επεξεργασία ποσοτήτων και κόστους Α/Υ και Εμπορευμάτων.
• Παρακολούθηση όλων των ενδιάμεσων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας.
• Κοστολόγηση εισαγομένων Α/Υ και Εμπορευμάτων.
• Διενέργεια προβλέψεων κόστους κ...
Δημοσιεύθηκε: 28/03/2022
 987
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης

•Συμμετοχή σε όλο το φάσμα λειτουργίας ενός λογιστηρίου
•Έλεγχος λογιστικών και φοροτεχνικών διαδικασιών
•Ισοζύγια πληρωμών – Έντυπα ΦΠΑ – Παρακρατούμενοι φόροι
•Έκδοση μηνιαίων αναφορών
•Έκδοση περιοδικών δηλώσεων
•Συμφωνί...
Δημοσιεύθηκε: 28/01/2022
 2018
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Καταχώρηση τιμολογίων σε διπλογραφικό και απλογραφικό σύστημα
• Καταχώριση και συμφωνία ταμειακών και τραπεζικών εγγραφών
• Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φ5, Φ4, παρακρατούμενων φόρων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Κλείσιμο ...
Δημοσιεύθηκε: 01/10/2021
 2033
  1
Αποθήκευση