Ανειδίκευτος εργάτης (Λαμπρινό Ξάνθης)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό της Sunlight Group, παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της τεχνολογίας και παροχής καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή μπαταριών, αναζητά Ανειδίκευτο Eργάτη για τη βιομηχανική μονάδα με έδρα την Ξάνθη.

- Πενθήμερη εργασία σε 7ήμερη βάση

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Χειρισμός μηχανών παραγωγής
• Τροφοδοσία μηχανών παραγωγής
• Χειροκίνητη μεταφορά υλικών παραγωγής
• Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
• Συμπλήρωση σχετικών αναφορών αποτελέσματος παραγωγής
• Ευθύνη για την ευταξία και καθαριότητα του χώρου εργασίας
• Τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας
• Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνης
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα τεχνικά τμήματα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής μέσα στα πλαίσια προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας


Απαραίτητα προσόντα:

• Επιθυμητή εμπειρία σε περιβάλλον παραγωγής
• Εξοικείωση στη χρήση μηχανών παραγωγής
• Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
• Επιθυμητό πτυχίο Τεχνικής Σχολής (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ) / απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες
• Ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις
• Εξοικείωση στη χρήση οθόνης αφής
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους


Παροχές:

• Μισθός και πακέτα bonusses
• Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις με λεωφορείο της εταιρείας
• Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
• Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με ισχυρή κουλτούρα και αυστηρή πολιτική ασφάλειας των εργαζομένων

Τόπος Εργασίας:

Ξάνθη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

19/12/2022

Κωδικός Εργασίας:

101132

Προβολές:

1709

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ανειδίκευτος εργάτης (Λαμπρινό Ξάνθης)

Ξάνθη
19/12/2022
101132
1709
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό της Sunlight Group, παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της τεχνολογίας και παροχής καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή μπαταριών, αναζητά Ανειδίκευτο Eργάτη για τη βιομηχανική μονάδα με έδρα την Ξάνθη.

- Πενθήμερη εργασία σε 7ήμερη βάση

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Χειρισμός μηχανών παραγωγής
• Τροφοδοσία μηχανών παραγωγής
• Χειροκίνητη μεταφορά υλικών παραγωγής
• Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
• Συμπλήρωση σχετικών αναφορών αποτελέσματος παραγωγής
• Ευθύνη για την ευταξία και καθαριότητα του χώρου εργασίας
• Τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας
• Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνης
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα τεχνικά τμήματα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής μέσα στα πλαίσια προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας


Απαραίτητα προσόντα:

• Επιθυμητή εμπειρία σε περιβάλλον παραγωγής
• Εξοικείωση στη χρήση μηχανών παραγωγής
• Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
• Επιθυμητό πτυχίο Τεχνικής Σχολής (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ) / απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες
• Ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις
• Εξοικείωση στη χρήση οθόνης αφής
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους


Παροχές:

• Μισθός και πακέτα bonusses
• Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις με λεωφορείο της εταιρείας
• Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
• Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με ισχυρή κουλτούρα και αυστηρή πολιτική ασφάλειας των εργαζομένων