Αρχιτέκτονας

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων αναζητά

Αρχιτέκτονα

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη ιδεών σχεδιασμού με την καθοδήγηση του κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη και την χρήση του κτιρίου.
• Σχεδιασμός με βάση τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς, τα ειδικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές.
• Σύνταξη και παρουσίαση προτάσεων σχεδιασμού.
• Συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες και συντονισμός για να εξασφαλιστεί η συνολική πρόοδος των έργων της εταιρείας.
• Πραγματοποίηση επισκέψεων για τον έλεγχο του εκάστοτε έργου και υποβολή παρατηρήσεων.
• Σχεδιασμός και τροποποιήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής
• Επικοινωνία με τα εργοτάξια

Απαραίτητα Προσόντα:
• Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Πολυτεχνείου.
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε όλα τα στάδια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (από την μελέτη έως την κατασκευή).
• Γνώση προγραμμάτων 2D & 3D (Autocad 2D, Revit IM, 3ds MAX ή παρόμοιο)
• Άριστη γνώση των οικοδομικών κανονισμών της Ελλάδος. (GOK/NOK).
• Δεξιότητα στην επικοινωνία, τον συντονισμό και την διαχείριση των έργων σε σχεδιαστικό επίπεδο.
• Εμπειρία σε εργοτάξιο και σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας θα θεωρηθεί προσόν.

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

14/11/2023

Κωδικός Εργασίας:

101481

Προβολές:

280

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Αρχιτέκτονας

Greece
14/11/2023
101481
280
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων αναζητά

Αρχιτέκτονα

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη ιδεών σχεδιασμού με την καθοδήγηση του κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη και την χρήση του κτιρίου.
• Σχεδιασμός με βάση τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς, τα ειδικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές.
• Σύνταξη και παρουσίαση προτάσεων σχεδιασμού.
• Συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες και συντονισμός για να εξασφαλιστεί η συνολική πρόοδος των έργων της εταιρείας.
• Πραγματοποίηση επισκέψεων για τον έλεγχο του εκάστοτε έργου και υποβολή παρατηρήσεων.
• Σχεδιασμός και τροποποιήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής
• Επικοινωνία με τα εργοτάξια

Απαραίτητα Προσόντα:
• Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Πολυτεχνείου.
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε όλα τα στάδια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (από την μελέτη έως την κατασκευή).
• Γνώση προγραμμάτων 2D & 3D (Autocad 2D, Revit IM, 3ds MAX ή παρόμοιο)
• Άριστη γνώση των οικοδομικών κανονισμών της Ελλάδος. (GOK/NOK).
• Δεξιότητα στην επικοινωνία, τον συντονισμό και την διαχείριση των έργων σε σχεδιαστικό επίπεδο.
• Εμπειρία σε εργοτάξιο και σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας θα θεωρηθεί προσόν.