Βοηθός Αποθήκης

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Βοηθό Αποθήκης για τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Παραλαβές α’_ β’ υλών και υλικών συσκευασίας: Φυσική και συστημική παραλαβή
• Καταχώρηση παραγγελιών ERP, δημιουργία εντολών παραλαβής WMS
• Διαχείριση ανακυκλωσίμων: Προετοιμασία ανακυκλωσίμων για παραγωγή / Διαχείριση αποθεμάτων (FIFO/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) /Διαχείριση και τακτοποίηση επιστροφών / Καταχώρηση ERP_WMS
• Παρακολούθηση διαδικασιών ενδοδιακίνησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παραγωγής και τον Υπεύθυνο Βάρδιας
• Βοήθεια στην οργάνωση και της καθαριότητα του χώρου αποθήκης
• Προετοιμασία παραγγελίας για RnD / Οργάνωση και και καθαριότητα χώρου RnD


Απαραίτητα προσόντα:

• Άριστη γνώση προγραμμάτων MS OFFICE
• Επιθυμητή γνώση προγράμματος ERP ENTERSOFT
• Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Logistics, Οικονομικών Σπουδών
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
• Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων σε συνθήκες πίεσης
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακεραιότητα


Παροχές:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
• Σύμβαση αορίστου χρόνου

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

04/12/2023

Κωδικός Εργασίας:

101486

Προβολές:

2077

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Αποθήκης

Θεσσαλονίκη
04/12/2023
101486
2077
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Βοηθό Αποθήκης για τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Παραλαβές α’_ β’ υλών και υλικών συσκευασίας: Φυσική και συστημική παραλαβή
• Καταχώρηση παραγγελιών ERP, δημιουργία εντολών παραλαβής WMS
• Διαχείριση ανακυκλωσίμων: Προετοιμασία ανακυκλωσίμων για παραγωγή / Διαχείριση αποθεμάτων (FIFO/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) /Διαχείριση και τακτοποίηση επιστροφών / Καταχώρηση ERP_WMS
• Παρακολούθηση διαδικασιών ενδοδιακίνησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παραγωγής και τον Υπεύθυνο Βάρδιας
• Βοήθεια στην οργάνωση και της καθαριότητα του χώρου αποθήκης
• Προετοιμασία παραγγελίας για RnD / Οργάνωση και και καθαριότητα χώρου RnD


Απαραίτητα προσόντα:

• Άριστη γνώση προγραμμάτων MS OFFICE
• Επιθυμητή γνώση προγράμματος ERP ENTERSOFT
• Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Logistics, Οικονομικών Σπουδών
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
• Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων σε συνθήκες πίεσης
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακεραιότητα


Παροχές:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
• Σύμβαση αορίστου χρόνου