Βοηθός Λογιστή (Σύμβαση 8 μηνών)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά Βοηθό Λογιστή για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στις Διεθνείς Αποστολές και τις υπηρεσίες Logistics.

Τοποθεσία: Πειραιάς (από τον Οκτώβρη η εταιρία θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο)
Απασχόληση: 8ωρη εργασία, Δευτέρα – Παρασκευή σε ωράριο 09:00-17:00
Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες, με προοπτική ανανέωσης

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου, με κύριες αρμοδιότητες τις εξής:
•Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
•Συμφωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια
•Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες
•Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος
•Τήρηση και διαχείριση Αρχείου Παραστατικών
•Αποστολή εγγράφων σε πελάτες και προμηθευτές

Προφίλ Υποψηφίου:
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
•Εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και σε Ελληνικά/Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα εκτιμηθεί
•Καλή γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office
•Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και ERP συστημάτων
•Οργάνωση και προσοχή στη λεπτομέρεια
•Επίλυση προβλημάτων

Πακέτο Αποδοχών:
•Μεικτός μηνιαίος μισθός 1000€
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

19/08/2021

Κωδικός Εργασίας:

100655

Προβολές:

644

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Λογιστή (Σύμβαση 8 μηνών)

Greece
19/08/2021
100655
644
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά Βοηθό Λογιστή για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στις Διεθνείς Αποστολές και τις υπηρεσίες Logistics.

Τοποθεσία: Πειραιάς (από τον Οκτώβρη η εταιρία θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο)
Απασχόληση: 8ωρη εργασία, Δευτέρα – Παρασκευή σε ωράριο 09:00-17:00
Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες, με προοπτική ανανέωσης

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου, με κύριες αρμοδιότητες τις εξής:
•Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
•Συμφωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια
•Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες
•Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος
•Τήρηση και διαχείριση Αρχείου Παραστατικών
•Αποστολή εγγράφων σε πελάτες και προμηθευτές

Προφίλ Υποψηφίου:
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
•Εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και σε Ελληνικά/Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα εκτιμηθεί
•Καλή γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office
•Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και ERP συστημάτων
•Οργάνωση και προσοχή στη λεπτομέρεια
•Επίλυση προβλημάτων

Πακέτο Αποδοχών:
•Μεικτός μηνιαίος μισθός 1000€
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον