Βοηθός Λογιστή

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, φοροτεχνικής εταιρείας με παρουσία 45 ετών στην προσφορά ολοκληρωμένων λογιστικών, μισθολογικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, αναζητά Βοηθό Λογιστή πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος της εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Καταχωρίσεις διπλογραφικών βιβλίων και γνώσεις my data
• Υπολογισμός, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου ΦΠΑ
• Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων στο Εργάνη
• Ρυθμίσεις, μισθωτήρια, υποβολή συμφωνητικών, έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, αποστολή οφειλών στους πελάτες, ενημερότητες, Γ.Ε.ΜΗ. και οποιαδήποτε άλλη λογιστική υπηρεσία ζητηθεί από τους πελάτες
• Υποβολή εντύπων intrastat και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων
• Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3)
• Συμπλήρωση και υποβολή Ε9
• Εξωτερικές εργασίες
• Επικοινωνία με υπηρεσίες και πελάτες
• Τήρηση φυσικού αρχείου


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
• Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας και Εργάνη
• Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε λογιστικό γραφείο (Βιβλία Γ’ κατηγορίας)
• Γνώση προγραμμάτων Epsilon net
• Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, και καλή γνώση της Αγγλικής
• Άριστη γνώση των MS Office


Προφίλ υποψηφίου:

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
• Οργανωτικότητα και ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης προθεσμιών


Παροχές:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πενθήμερη 8ωρη εργασία σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

05/09/2023

Κωδικός Εργασίας:

101427

Προβολές:

1947

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Λογιστή

Θεσσαλονίκη
05/09/2023
101427
1947
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, φοροτεχνικής εταιρείας με παρουσία 45 ετών στην προσφορά ολοκληρωμένων λογιστικών, μισθολογικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, αναζητά Βοηθό Λογιστή πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος της εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Καταχωρίσεις διπλογραφικών βιβλίων και γνώσεις my data
• Υπολογισμός, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου ΦΠΑ
• Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων στο Εργάνη
• Ρυθμίσεις, μισθωτήρια, υποβολή συμφωνητικών, έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, αποστολή οφειλών στους πελάτες, ενημερότητες, Γ.Ε.ΜΗ. και οποιαδήποτε άλλη λογιστική υπηρεσία ζητηθεί από τους πελάτες
• Υποβολή εντύπων intrastat και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων
• Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3)
• Συμπλήρωση και υποβολή Ε9
• Εξωτερικές εργασίες
• Επικοινωνία με υπηρεσίες και πελάτες
• Τήρηση φυσικού αρχείου


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
• Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας και Εργάνη
• Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε λογιστικό γραφείο (Βιβλία Γ’ κατηγορίας)
• Γνώση προγραμμάτων Epsilon net
• Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, και καλή γνώση της Αγγλικής
• Άριστη γνώση των MS Office


Προφίλ υποψηφίου:

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
• Οργανωτικότητα και ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης προθεσμιών


Παροχές:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πενθήμερη 8ωρη εργασία σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση