Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρίας, leader στην παραγωγή ειδικών γλυκισμάτων, αναζητά
Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Καθημερινός έλεγχος ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και της τήρησης των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής και υγιεινής από το προσωπικό (σύστημα διαχείρισης Τροφίμου κατά το πρότυπο BRC)
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής
• Καθημερινός έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση εγγράφων συστημάτων ποιότητας
• Έλεγχος προδιαγραφών Α΄ υλών
• Έλεγχος Α΄ υλών κατά τη παραλαβή
• Επικοινωνία με προμηθευτές
• Δημιουργία ετικετών και επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού για ετικέτες
• Έλεγχος προμηθευόμενων προϊόντων και καταγραφή των παραλαβών
• Καθημερινός οργανοληπτικός έλεγχος των τελικών προϊόντων (ποιοτικός έλεγχος κατά το release των παρτίδων)
• Καθημερινός έλεγχος των θερμοκρασιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (μέχρι τη παράδοση στο πελάτη, όπου απαιτείται)
• Καταγραφή και παρακολούθηση διακριβωμένου εξοπλισμού
• Συνεργασία με τα τμήματα Αποθήκης, Εξαγωγών, Πωλήσεων Ελλάδας, Marketing, Μηχανολογίας, R&D -Τεχνικού, Μηχανογράφησης.


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο σχολής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, ή σχετικού αντικειμένου
• 2-3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση Η/Υ και Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί)
• Γνώση χρήσης ERP (ή συναφές)
• Εξοικείωση με την χρήση Microsoft Office
• Επικοινωνία
• Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων (σε συνεργασία με QA)
• Οργανωτικές ικανότητες

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

28/07/2021

Κωδικός Εργασίας:

100644

Προβολές:

1370

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου

Greece
28/07/2021
100644
1370
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρίας, leader στην παραγωγή ειδικών γλυκισμάτων, αναζητά
Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Καθημερινός έλεγχος ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και της τήρησης των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής και υγιεινής από το προσωπικό (σύστημα διαχείρισης Τροφίμου κατά το πρότυπο BRC)
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής
• Καθημερινός έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση εγγράφων συστημάτων ποιότητας
• Έλεγχος προδιαγραφών Α΄ υλών
• Έλεγχος Α΄ υλών κατά τη παραλαβή
• Επικοινωνία με προμηθευτές
• Δημιουργία ετικετών και επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού για ετικέτες
• Έλεγχος προμηθευόμενων προϊόντων και καταγραφή των παραλαβών
• Καθημερινός οργανοληπτικός έλεγχος των τελικών προϊόντων (ποιοτικός έλεγχος κατά το release των παρτίδων)
• Καθημερινός έλεγχος των θερμοκρασιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (μέχρι τη παράδοση στο πελάτη, όπου απαιτείται)
• Καταγραφή και παρακολούθηση διακριβωμένου εξοπλισμού
• Συνεργασία με τα τμήματα Αποθήκης, Εξαγωγών, Πωλήσεων Ελλάδας, Marketing, Μηχανολογίας, R&D -Τεχνικού, Μηχανογράφησης.


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο σχολής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, ή σχετικού αντικειμένου
• 2-3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση Η/Υ και Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί)
• Γνώση χρήσης ERP (ή συναφές)
• Εξοικείωση με την χρήση Microsoft Office
• Επικοινωνία
• Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων (σε συνεργασία με QA)
• Οργανωτικές ικανότητες