Βοηθός Υπεύθυνου Αποθήκης

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας με ηγετική θέση στην επεξεργασία και διανομή χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητά Βοηθό Υπεύθυνου Αποθήκης με έδρα τη Μαγούλα Αττικής.

Περιγραφή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:

• Διαχείριση, επίβλεψη και διατήρηση της καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης
• Προγραμματισμός αναγκών
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
• Διαχείριση απογραφών και αποθεμάτων
• Καταμερισμός εργασιών
• Διαχείριση προσωπικού
• Επίλυση προβλημάτων
• Τήρηση αρχείων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• Δίπλωμα Τεχνικής ή Πολυτεχνικής σχολής
• Εμπειρία 2-3 ετών σε περιβάλλον αποθήκης ή παραγωγής
• Κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης αποθήκης
• Εξοικείωση με σύστημα ERP θεωρείτε επιπλέον προσόν
• Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης προσωπικού και ομαδικό πνεύμα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον και μία εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο της

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

25/01/2021

Κωδικός Εργασίας:

100539

Προβολές:

1282

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Υπεύθυνου Αποθήκης

Greece
25/01/2021
100539
1282
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας με ηγετική θέση στην επεξεργασία και διανομή χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητά Βοηθό Υπεύθυνου Αποθήκης με έδρα τη Μαγούλα Αττικής.

Περιγραφή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:

• Διαχείριση, επίβλεψη και διατήρηση της καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης
• Προγραμματισμός αναγκών
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
• Διαχείριση απογραφών και αποθεμάτων
• Καταμερισμός εργασιών
• Διαχείριση προσωπικού
• Επίλυση προβλημάτων
• Τήρηση αρχείων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• Δίπλωμα Τεχνικής ή Πολυτεχνικής σχολής
• Εμπειρία 2-3 ετών σε περιβάλλον αποθήκης ή παραγωγής
• Κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης αποθήκης
• Εξοικείωση με σύστημα ERP θεωρείτε επιπλέον προσόν
• Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης προσωπικού και ομαδικό πνεύμα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον και μία εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο της