Διευθυντής/τρια Καταστήματος Σαντορίνη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης στο χώρο της ομορφιάς με ηγετική θέση στον χώρο του αναζητά τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α για να στελεχώσει τη θέση του/της Διευθυντή/τρια Καταστήματος για την περιοχή της Σαντορίνης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Πάθος για την επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας (παρακολούθηση / πρόταση, υλοποίηση)
• Καθορισμός προσωπικών στόχων της ομάδας / Ανάθεση αρμοδιοτήτων
• Ανάλυση αποτελεσμάτων και δημιουργία σχεδίων δράσης (action plans)
• Συμβολή στο εμπορικό πλάνο
• Διαχείριση των δεικτών του καταστήματος, για την επίτευξη κερδοφορίας και ανάπτυξης
• Επίβλεψη, στήριξη και παρακίνηση της ομάδας
• Καθοδήγηση ομάδας και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου, βάση των αναγκών
• Ικανότητα επιλογής υποψηφίων για την στελέχωση του καταστήματος, αξιολόγηση, απόδοση
• Διαχείριση και επίβλεψη των operational αναγκών του καταστήματος
• Διαχείριση προγραμμάτων / βαρδιών, οργανωτικών λειτουργιών του καταστήματος
• Εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών
• Συντονισμός παροχής υπηρεσιών (services) και πωλήσεων
• Floor Management και ρύθμιση αρμοδιοτήτων
• Οργάνωση τακτικών λειτουργιών καταστήματος (παραλαβές, ημερήσιες απογραφές, Logistics)
• Εφαρμογή διαδικασιών / παρακολούθηση αποτελεσμάτων
• Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
• Συνεχής ενημέρωση σε θέματα trends και τάσεων


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θεωρείται ως πλεονέκτημα
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Απαιτούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (ομάδα διοίκησης καταστήματος), τουλάχιστον 5 έτη
• Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου, θεωρείται απαραίτητη
• Εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο, είναι πλεονέκτημα
• Δυναμισμός ,Ομαδικό πνεύμα και άριστες σχέσεις συνεργασίας
• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας, Διαχείριση συγκρούσεων
• Πάθος για τις πωλήσεις και την επίτευξη στόχων
• Κατανόηση δεικτών και αποτελεσμάτων
• Κριτική ικανότητα
• Συνεχής θέληση για μάθηση και εξέλιξη
• Lead by Example τρόπος συνεργασίας και ηγεσίας


Παροχές:

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Επιβράβευση της απόδοσης και της επίτευξης στόχων με ανταγωνιστικά Bonus κάθε μήνα και ετήσια βάση αποτελεσμάτων
• Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση

Τόπος Εργασίας:

Σαντορίνη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

25/01/2023

Κωδικός Εργασίας:

101178

Προβολές:

336

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Διευθυντής/τρια Καταστήματος Σαντορίνη

Σαντορίνη
25/01/2023
101178
336
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης στο χώρο της ομορφιάς με ηγετική θέση στον χώρο του αναζητά τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α για να στελεχώσει τη θέση του/της Διευθυντή/τρια Καταστήματος για την περιοχή της Σαντορίνης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Πάθος για την επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας (παρακολούθηση / πρόταση, υλοποίηση)
• Καθορισμός προσωπικών στόχων της ομάδας / Ανάθεση αρμοδιοτήτων
• Ανάλυση αποτελεσμάτων και δημιουργία σχεδίων δράσης (action plans)
• Συμβολή στο εμπορικό πλάνο
• Διαχείριση των δεικτών του καταστήματος, για την επίτευξη κερδοφορίας και ανάπτυξης
• Επίβλεψη, στήριξη και παρακίνηση της ομάδας
• Καθοδήγηση ομάδας και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου, βάση των αναγκών
• Ικανότητα επιλογής υποψηφίων για την στελέχωση του καταστήματος, αξιολόγηση, απόδοση
• Διαχείριση και επίβλεψη των operational αναγκών του καταστήματος
• Διαχείριση προγραμμάτων / βαρδιών, οργανωτικών λειτουργιών του καταστήματος
• Εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών
• Συντονισμός παροχής υπηρεσιών (services) και πωλήσεων
• Floor Management και ρύθμιση αρμοδιοτήτων
• Οργάνωση τακτικών λειτουργιών καταστήματος (παραλαβές, ημερήσιες απογραφές, Logistics)
• Εφαρμογή διαδικασιών / παρακολούθηση αποτελεσμάτων
• Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
• Συνεχής ενημέρωση σε θέματα trends και τάσεων


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θεωρείται ως πλεονέκτημα
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Απαιτούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (ομάδα διοίκησης καταστήματος), τουλάχιστον 5 έτη
• Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου, θεωρείται απαραίτητη
• Εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο, είναι πλεονέκτημα
• Δυναμισμός ,Ομαδικό πνεύμα και άριστες σχέσεις συνεργασίας
• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας, Διαχείριση συγκρούσεων
• Πάθος για τις πωλήσεις και την επίτευξη στόχων
• Κατανόηση δεικτών και αποτελεσμάτων
• Κριτική ικανότητα
• Συνεχής θέληση για μάθηση και εξέλιξη
• Lead by Example τρόπος συνεργασίας και ηγεσίας


Παροχές:

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Επιβράβευση της απόδοσης και της επίτευξης στόχων με ανταγωνιστικά Bonus κάθε μήνα και ετήσια βάση αποτελεσμάτων
• Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση