Διευθυντής Εργοστασίου

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό γνωστής Ελληνικής Βιομηχανίας με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βόλου, αναζητά

Διευθυντή Εργοστασίου

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και σκοπό έχει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του εργοστασίου, όπως επίσης και την χάραξη στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη.

Περιγραφή

Καθήκοντα:
• Σχεδιασμός στρατηγικής και ανάλυση της σε στόχους για την ανάπτυξη της εταιρείας
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
• Προσδιορισμός και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της παραγωγής (εργατικό δυναμικό, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες κλπ.)
• Κατάρτιση προϋπολογισμού και συνεχής αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης της μονάδας
• Επαναπροσδιορισμός δεικτών παραγωγής και μέτρηση, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικότητας
• Έλεγχος και διασφάλιση της ορθής εφαρμογής προτύπων ποιότητας και των διαδικασιών ελέγχου αυτών
• Έλεγχος διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού
• Ανάλυση δεδομένων παραγωγής και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην διοίκηση

Προφίλ υποψηφίου:
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής είναι απαραίτητο
• Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός, κατά προτίμηση MBA
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης παραγωγικής μονάδας
• Επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες
• Οργανωτικότητα και συνδυαστική σκέψη
• Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

04/03/2024

Κωδικός Εργασίας:

101563

Προβολές:

642

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Διευθυντής Εργοστασίου

Greece
04/03/2024
101563
642
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό γνωστής Ελληνικής Βιομηχανίας με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βόλου, αναζητά

Διευθυντή Εργοστασίου

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και σκοπό έχει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του εργοστασίου, όπως επίσης και την χάραξη στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη.

Περιγραφή

Καθήκοντα:
• Σχεδιασμός στρατηγικής και ανάλυση της σε στόχους για την ανάπτυξη της εταιρείας
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
• Προσδιορισμός και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της παραγωγής (εργατικό δυναμικό, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες κλπ.)
• Κατάρτιση προϋπολογισμού και συνεχής αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης της μονάδας
• Επαναπροσδιορισμός δεικτών παραγωγής και μέτρηση, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικότητας
• Έλεγχος και διασφάλιση της ορθής εφαρμογής προτύπων ποιότητας και των διαδικασιών ελέγχου αυτών
• Έλεγχος διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού
• Ανάλυση δεδομένων παραγωγής και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην διοίκηση

Προφίλ υποψηφίου:
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής είναι απαραίτητο
• Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός, κατά προτίμηση MBA
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης παραγωγικής μονάδας
• Επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες
• Οργανωτικότητα και συνδυαστική σκέψη
• Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων