Διευθυντής Λογιστηρίου

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνική εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αναζητά Διευθυντή Λογιστηρίου.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας
• Τελικό έλεγχο και οριστικοποιήσεις των ισοζυγίων
• Συμφωνίες και οριστικοποίηση εγγραφών στο πληροφοριακό σύστημα
• Έλεγχο και έκδοση παραστατικών - Διαχείριση επιταγών πληρωτέων
• Έλεγχο της γέφυρας Εμπορικής Διαχείρισης – Γενικής Λογιστικής
• Συμφωνία λογαριασμών Τραπεζών, Προμηθευτών, Πελατών
• Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων
• Σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων και παρακολούθηση της εκτέλεσής του
• Σχεδιασμό και διαχείριση του ταμειακού προγραμματισμού
• Συνεργασία με Τελωνείο και Υπουργείο Εμπορίου
• Παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εταιρεία και τις δραστηριότητες της
• Ευθύνη τήρησης των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. και μέριμνα για τη δημοσίευση, όπου απαιτείται
• Διαχείριση και ανάπτυξη των εργαζομένων του Λογιστηρίου


Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής /Οικονομικής κατεύθυνσης
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α’ τάξης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 χρόνια σε οργανωμένο λογιστήριο.
• Πολύ καλή γνώση φορολογικών
• Πολύ καλή γνώση H/Y, γνώση του συστήματος ERP Entersoft και επιθυμητή γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας.
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητα δημιουργίας αναλύσεων με χρήση Excel
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα
• Υπευθυνότητα – συνέπεια

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

21/07/2021

Κωδικός Εργασίας:

100636

Προβολές:

1127

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Διευθυντής Λογιστηρίου

Greece
21/07/2021
100636
1127
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνική εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αναζητά Διευθυντή Λογιστηρίου.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας
• Τελικό έλεγχο και οριστικοποιήσεις των ισοζυγίων
• Συμφωνίες και οριστικοποίηση εγγραφών στο πληροφοριακό σύστημα
• Έλεγχο και έκδοση παραστατικών - Διαχείριση επιταγών πληρωτέων
• Έλεγχο της γέφυρας Εμπορικής Διαχείρισης – Γενικής Λογιστικής
• Συμφωνία λογαριασμών Τραπεζών, Προμηθευτών, Πελατών
• Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων
• Σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων και παρακολούθηση της εκτέλεσής του
• Σχεδιασμό και διαχείριση του ταμειακού προγραμματισμού
• Συνεργασία με Τελωνείο και Υπουργείο Εμπορίου
• Παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εταιρεία και τις δραστηριότητες της
• Ευθύνη τήρησης των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. και μέριμνα για τη δημοσίευση, όπου απαιτείται
• Διαχείριση και ανάπτυξη των εργαζομένων του Λογιστηρίου


Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής /Οικονομικής κατεύθυνσης
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α’ τάξης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 χρόνια σε οργανωμένο λογιστήριο.
• Πολύ καλή γνώση φορολογικών
• Πολύ καλή γνώση H/Y, γνώση του συστήματος ERP Entersoft και επιθυμητή γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας.
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητα δημιουργίας αναλύσεων με χρήση Excel
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα
• Υπευθυνότητα – συνέπεια