Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business Analyst)- Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η Manpowergroup για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου εκπαιδευτικού οργανισμού, αναζητά Επιχειρηματικό Αναλυτή -Business Analyst με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Βασικές αρμοδιότητες
-Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες
-Συνεργασία με τα τμήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και μηχανοργάνωσης για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στρατηγικών που βελτιστοποιούν το κόστος και διευκολύνουν την εσωτερική και εξωτερική χρηματοοικονομική αναφορά
-Ανάλυση της αγοράς, της παραγωγικότητας και της συνολικής κερδοφορίας της επιχείρησης
-Ανάπτυξη και παρακολούθηση δεικτών ποιότητας δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών σε σχέση με τα επιχειρηματικά δεδομένα και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
-Πραγματοποίηση λεπτομερούς επιχειρηματικής ανάλυσης και παρουσίαση προβλημάτων, ευκαιριών και λύσεων
-Σύνταξη Προϋπολογισμών, οικονομικών απολογισμών και προβλέψεων και ανάλυση αποκλίσεων
-Προγραμματισμός και παρακολούθηση
-Χρηματοοικονομικά μοντέλα
-Κοστολόγηση
-Χρηματοοικονομική αναφορά

Requirements
Σπουδές
-Πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά ή Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

Βασικές γνώσεις και ικανότητες
-Ισχυρές τεχνολογικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητα προσόντα
-Καλή γνώση χρηματοοικονομικής λογιστικής
-Άριστη, σε βάθος χρήση Ms Excel (Pivots, What-If Analysis κτλ).
-Εμπειρία συνεργασίας με στελέχη υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων
-Εξαιρετικές επικοινωνιακές/διαπροσωπικές δεξιότητες, Β2Β συνεργασίες
-Εμπειρία στον τομέα της επιχειρηματικής ανάλυσης
-Ομαδικό πνεύμα.
-Ισχυρή αναλυτική ικανότητα.
-Προσοχή στη λεπτομέρεια.
-Πειθαρχία.

Benefits
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
-Δυνατότες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
-Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
-Μόνιμη θέση εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

23/10/2023

Κωδικός Εργασίας:

101445

Προβολές:

2112

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business Analyst)- Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
23/10/2023
101445
2112
1

Εταιρεία

Η Manpowergroup για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου εκπαιδευτικού οργανισμού, αναζητά Επιχειρηματικό Αναλυτή -Business Analyst με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Βασικές αρμοδιότητες
-Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες
-Συνεργασία με τα τμήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και μηχανοργάνωσης για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στρατηγικών που βελτιστοποιούν το κόστος και διευκολύνουν την εσωτερική και εξωτερική χρηματοοικονομική αναφορά
-Ανάλυση της αγοράς, της παραγωγικότητας και της συνολικής κερδοφορίας της επιχείρησης
-Ανάπτυξη και παρακολούθηση δεικτών ποιότητας δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών σε σχέση με τα επιχειρηματικά δεδομένα και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
-Πραγματοποίηση λεπτομερούς επιχειρηματικής ανάλυσης και παρουσίαση προβλημάτων, ευκαιριών και λύσεων
-Σύνταξη Προϋπολογισμών, οικονομικών απολογισμών και προβλέψεων και ανάλυση αποκλίσεων
-Προγραμματισμός και παρακολούθηση
-Χρηματοοικονομικά μοντέλα
-Κοστολόγηση
-Χρηματοοικονομική αναφορά

Requirements
Σπουδές
-Πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά ή Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

Βασικές γνώσεις και ικανότητες
-Ισχυρές τεχνολογικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητα προσόντα
-Καλή γνώση χρηματοοικονομικής λογιστικής
-Άριστη, σε βάθος χρήση Ms Excel (Pivots, What-If Analysis κτλ).
-Εμπειρία συνεργασίας με στελέχη υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων
-Εξαιρετικές επικοινωνιακές/διαπροσωπικές δεξιότητες, Β2Β συνεργασίες
-Εμπειρία στον τομέα της επιχειρηματικής ανάλυσης
-Ομαδικό πνεύμα.
-Ισχυρή αναλυτική ικανότητα.
-Προσοχή στη λεπτομέρεια.
-Πειθαρχία.

Benefits
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
-Δυνατότες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
-Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
-Μόνιμη θέση εργασίας