Εργοδηγός Παραγωγής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας με ηγετική θέση στον κλάδο τεχνολογίας κτιρίων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και βιομηχανίας, προσφέροντας σύνθετη τεχνολογία με τη μορφή εύχρηστων, ενεργειακά αποδοτικών και εξαιρετικά αποτελεσματικών εφαρμογών, αναζητά

Εργοδηγό Παραγωγής
για τις εγκαταστάσεις τους στην Αθήνα.

Ο ρόλος αναφέρεται στον Διευθυντή Τεχνικής Εξυπηρέτησης και έχει άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο προμηθειών, το τμήμα πωλήσεων και τους τεχνικούς παραγωγής.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
•Συνεργασία με τον Διευθυντή Τεχνικής Εξυπηρέτησης για την επίτευξη των στόχων του έτους.
•Εκπόνηση του καθημερινού προγράμματος παραγωγής και παρακολούθηση του Αποθέματος υλικών και εξαρτημάτων.
•Υπεύθυνος για τον συντονισμό των συντηρήσεων και εργασιών βελτιστοποίησής του κτηρίου και του συνολικού εξοπλισμού παραγωγής.
•Υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της Παραγωγής.
•Έγκαιρη ενημέρωση του τμήματος πωλήσεων για περιπτώσεις αργοπορίας στην παράδοση παραγόμενων ειδών για οποιοδήποτε λόγο.
•Έρευνα αγοράς και συνεργασία με τους συναδέλφους Τεχνικούς και Πωλητές για τη διαμόρφωση νέων προτάσεων – προϊόντων, βάσει των απαιτήσεων – εξελίξεων.
•Υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη όλων των προϊόντων και για τις επισκέψεις επί τόπου του έργου βάσει ειδικευμένων αναγκών για εκκινήσεις εξοπλισμών, ελέγχους, βλάβες, βελτιώσεις και συντηρήσεις – εφόσον κριθεί απαραίτητο.
•Απαραίτητη συμμετοχή σε εσωτερικές εκπαιδεύσεις είτε αφορούν προϊόντα και εφαρμογές είτε άλλα σχετικά θέματα.
•Βάσει προγράμματος και κατ’ εναλλαγή διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων Service 24ώρες.

Απαραίτητα Προσόντα:
•Δίπλωμα / Πτυχίο Ανώτερης-Μέσης σχολής ηλεκτρολόγων ή μηχανικών, αδειούχος εγκαταστάτης.
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
•Ικανότητα και έφεση στην συναρμολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
•Καλή γνώση Αγγλικών (Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία.)
•Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Η/Υ και εφαρμογής Navision.
•Επικοινωνιακός και πρόθυμος να συνεργασθεί στα πλαίσια ομάδας.


#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001: 2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

22/12/2023

Κωδικός Εργασίας:

101502

Προβολές:

1176

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Εργοδηγός Παραγωγής

Greece
22/12/2023
101502
1176
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας με ηγετική θέση στον κλάδο τεχνολογίας κτιρίων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και βιομηχανίας, προσφέροντας σύνθετη τεχνολογία με τη μορφή εύχρηστων, ενεργειακά αποδοτικών και εξαιρετικά αποτελεσματικών εφαρμογών, αναζητά

Εργοδηγό Παραγωγής
για τις εγκαταστάσεις τους στην Αθήνα.

Ο ρόλος αναφέρεται στον Διευθυντή Τεχνικής Εξυπηρέτησης και έχει άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο προμηθειών, το τμήμα πωλήσεων και τους τεχνικούς παραγωγής.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
•Συνεργασία με τον Διευθυντή Τεχνικής Εξυπηρέτησης για την επίτευξη των στόχων του έτους.
•Εκπόνηση του καθημερινού προγράμματος παραγωγής και παρακολούθηση του Αποθέματος υλικών και εξαρτημάτων.
•Υπεύθυνος για τον συντονισμό των συντηρήσεων και εργασιών βελτιστοποίησής του κτηρίου και του συνολικού εξοπλισμού παραγωγής.
•Υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της Παραγωγής.
•Έγκαιρη ενημέρωση του τμήματος πωλήσεων για περιπτώσεις αργοπορίας στην παράδοση παραγόμενων ειδών για οποιοδήποτε λόγο.
•Έρευνα αγοράς και συνεργασία με τους συναδέλφους Τεχνικούς και Πωλητές για τη διαμόρφωση νέων προτάσεων – προϊόντων, βάσει των απαιτήσεων – εξελίξεων.
•Υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη όλων των προϊόντων και για τις επισκέψεις επί τόπου του έργου βάσει ειδικευμένων αναγκών για εκκινήσεις εξοπλισμών, ελέγχους, βλάβες, βελτιώσεις και συντηρήσεις – εφόσον κριθεί απαραίτητο.
•Απαραίτητη συμμετοχή σε εσωτερικές εκπαιδεύσεις είτε αφορούν προϊόντα και εφαρμογές είτε άλλα σχετικά θέματα.
•Βάσει προγράμματος και κατ’ εναλλαγή διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων Service 24ώρες.

Απαραίτητα Προσόντα:
•Δίπλωμα / Πτυχίο Ανώτερης-Μέσης σχολής ηλεκτρολόγων ή μηχανικών, αδειούχος εγκαταστάτης.
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
•Ικανότητα και έφεση στην συναρμολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
•Καλή γνώση Αγγλικών (Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία.)
•Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Η/Υ και εφαρμογής Navision.
•Επικοινωνιακός και πρόθυμος να συνεργασθεί στα πλαίσια ομάδας.


#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001: 2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr