Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή παλιού εξοπλισμού σε νέα θέση
• Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μηχανημάτων
• Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας


Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με ηλεκτρολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
• Άδεια Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων
• Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)
• Γνώση MS Office και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε βιομηχανικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό


Προφίλ υποψηφίου:

• Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
• Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασίαΠαροχές:

• Πλήρης απασχόληση
• Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης
• Ιδιωτική ασφάλεια
• Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
• Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

05/12/2023

Κωδικός Εργασίας:

101491

Προβολές:

1859

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Θεσσαλονίκη
05/12/2023
101491
1859
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή παλιού εξοπλισμού σε νέα θέση
• Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μηχανημάτων
• Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας


Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με ηλεκτρολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
• Άδεια Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων
• Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)
• Γνώση MS Office και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε βιομηχανικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό


Προφίλ υποψηφίου:

• Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
• Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασίαΠαροχές:

• Πλήρης απασχόληση
• Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης
• Ιδιωτική ασφάλεια
• Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
• Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας