Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παραγωγής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, βιομηχανική επιχείρηση στα Μέγαρα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Παραγωγής

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Προληπτική, περιοδική και έκτακτη συντήρηση των μηχανών παραγωγής
• Ποιοτικός έλεγχος παραγόμενων προϊόντων
• Επικοινωνία και συντονισμός θεμάτων συντήρησης και ανταλλακτικών

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ/ΤΕΕ ή Μηχανολογίας εφόσον υπάρχει γνώση ηλεκτρολογικών
• Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση μηχανικού συντήρησης/παραγωγής ιδανικά σε βιομηχανία
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Άδεια οδήγησης
• Προσοχή στην λεπτομέρεια
• Διάθεση για γνώση σε βάθος της λειτουργίας των μηχανών

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

03/06/2021

Κωδικός Εργασίας:

100611

Προβολές:

1308

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παραγωγής

Greece
03/06/2021
100611
1308
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, βιομηχανική επιχείρηση στα Μέγαρα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Παραγωγής

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Προληπτική, περιοδική και έκτακτη συντήρηση των μηχανών παραγωγής
• Ποιοτικός έλεγχος παραγόμενων προϊόντων
• Επικοινωνία και συντονισμός θεμάτων συντήρησης και ανταλλακτικών

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ/ΤΕΕ ή Μηχανολογίας εφόσον υπάρχει γνώση ηλεκτρολογικών
• Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση μηχανικού συντήρησης/παραγωγής ιδανικά σε βιομηχανία
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Άδεια οδήγησης
• Προσοχή στην λεπτομέρεια
• Διάθεση για γνώση σε βάθος της λειτουργίας των μηχανών