Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Εταιρεία

H Manpower για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνίων, αναζητά:


Ηλεκτρολόγο / Ηλεκτρονικό Μηχανικό

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Στελέχωση ομάδας για την υλοποίηση / παρακολούθηση των Projects της εταιρίας.
• Παρακολούθηση στοκ ανταλλακτικών και παραγγελίες
• Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του εξοπλισμού
• Παρακολούθησης των συντηρήσεων, καταναλώσεων, λοιπών δαπανών και καταγραφή βλαβών
• Συμπλήρωση των σχετικών εντύπων βάσει των διαδικασιών ποιότητας της εταιρείας
• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και αναφορών


Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού
• Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Δεξιότητες Project Management
• Δεξιότητες Reporting
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
• Συνέπεια, εργατικότητα και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη
• Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

22/07/2021

Κωδικός Εργασίας:

100638

Προβολές:

1037

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Greece
22/07/2021
100638
1037
1

Εταιρεία

H Manpower για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνίων, αναζητά:


Ηλεκτρολόγο / Ηλεκτρονικό Μηχανικό

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Στελέχωση ομάδας για την υλοποίηση / παρακολούθηση των Projects της εταιρίας.
• Παρακολούθηση στοκ ανταλλακτικών και παραγγελίες
• Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του εξοπλισμού
• Παρακολούθησης των συντηρήσεων, καταναλώσεων, λοιπών δαπανών και καταγραφή βλαβών
• Συμπλήρωση των σχετικών εντύπων βάσει των διαδικασιών ποιότητας της εταιρείας
• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και αναφορών


Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού
• Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Δεξιότητες Project Management
• Δεξιότητες Reporting
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
• Συνέπεια, εργατικότητα και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη
• Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα