Ιατρικός Επισκέπτης

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, αμερικανική πολυεθνική εταιρεία που εξυπηρετεί τις συνδυασμένες βιομηχανίες τεχνολογίας πληροφοριών υγείας και κλινικής έρευνας, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων στον τομέα της καρδιολογίας, πνευμονολογίας και παθολογίας
•Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και υποστήριξη των πωλήσεων
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση
•Επιστημονική ενημέρωση ιατρών και συνεργατών τους σχετικά με τα προϊόντα
•Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια και σε σύντομα σεμινάρια εκπαίδευσης


Απαραίτητα προσόντα:
•Πτυχίο σε ανθρωπιστικές επιστήμες
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ως Ιατρικός Επισκέπτης στους τομείς της Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας και Παθολογίας
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Άδεια οδήγησης αυτοκίνητου (Β΄ κατηγορία)
•Δυνατότητα ταξιδιών


Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
•Πελατοκεντρική αντίληψη
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες και ευελιξία


Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Εταιρικό αυτοκίνητο
•Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης
•Συνεχής εκπαίδευση

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

25/08/2022

Κωδικός Εργασίας:

101036

Προβολές:

1173

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ιατρικός Επισκέπτης

Θεσσαλονίκη
25/08/2022
101036
1173
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, αμερικανική πολυεθνική εταιρεία που εξυπηρετεί τις συνδυασμένες βιομηχανίες τεχνολογίας πληροφοριών υγείας και κλινικής έρευνας, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων στον τομέα της καρδιολογίας, πνευμονολογίας και παθολογίας
•Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και υποστήριξη των πωλήσεων
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση
•Επιστημονική ενημέρωση ιατρών και συνεργατών τους σχετικά με τα προϊόντα
•Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια και σε σύντομα σεμινάρια εκπαίδευσης


Απαραίτητα προσόντα:
•Πτυχίο σε ανθρωπιστικές επιστήμες
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ως Ιατρικός Επισκέπτης στους τομείς της Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας και Παθολογίας
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Άδεια οδήγησης αυτοκίνητου (Β΄ κατηγορία)
•Δυνατότητα ταξιδιών


Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
•Πελατοκεντρική αντίληψη
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες και ευελιξία


Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Εταιρικό αυτοκίνητο
•Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης
•Συνεχής εκπαίδευση