Μηχανικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Μηχανικό βιομηχανικών εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
• Μηχανολογική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή παλιού εξοπλισμού σε νέα θέση
• Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μηχανημάτων
• Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας


Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με μηχανολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στα μηχανολογικά
• Επιθυμητή εμπειρία σε μηχανουργικές εργασίες (τόρνο, φρέζα, δράπανο) και συγκολλήσεις
• Άδεια Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων
• Επιθυμητή εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές
• Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)


Προφίλ υποψηφίου:

• Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
• Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία


Παροχές:

• Πλήρη απασχόληση
• Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης
• Ιδιωτική ασφάλεια
• Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
• Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

05/12/2023

Κωδικός Εργασίας:

101492

Προβολές:

3397

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Θεσσαλονίκη
05/12/2023
101492
3397
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Μηχανικό βιομηχανικών εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
• Μηχανολογική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή παλιού εξοπλισμού σε νέα θέση
• Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μηχανημάτων
• Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας


Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με μηχανολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στα μηχανολογικά
• Επιθυμητή εμπειρία σε μηχανουργικές εργασίες (τόρνο, φρέζα, δράπανο) και συγκολλήσεις
• Άδεια Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων
• Επιθυμητή εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές
• Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)


Προφίλ υποψηφίου:

• Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
• Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία


Παροχές:

• Πλήρη απασχόληση
• Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης
• Ιδιωτική ασφάλεια
• Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
• Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας