Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρίας με ηγετική θέση στην επεξεργασία και διανομή χάλυβα και λευκοσιδήρου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητά Μηχανικό Διασφάλισης Ποιότητας

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Συντονισμός εσωτερικών ελέγχων ποιότητας
• Ανάπτυξη διαδικασιών εντοπισμού και αναφοράς προβλημάτων ποιότητας
• Διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της παραγωγής με τον έλεγχο διαδικασιών και τελικού προϊόντος
• Διασφάλιση ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών
• Εντοπισμός δυσλειτουργιών και την διασφάλιση άμεσης αντιμετώπισης
• Προληπτικές λύσεις με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας
• Επανεξέταση πρότυπων και πολιτικών
• Τήρηση αρχείου με αναφορές ποιότητας, στατιστικές αξιολογήσεις και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα
• Διασφάλιση τήρησης όλων των νομικών προτύπων
• Εκπροσώπηση της εταιρίας προς εξωτερικούς συμβούλους διασφάλισης ποιότητας κατά τις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις
• Καθήκοντα αναπλήρωσης στελεχών της Παραγωγής ή της Αποθήκης σχετικά με τον προγραμματισμό και διαχείριση πόρων και τη διεκπεραίωση project.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχου ΤΕΙ
• Γνώση των μεθοδολογιών διασφάλισης ποιότητας και προτύπων
• Γνώση ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών μεθόδων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ομαδικότητα και συνεργατικότητα
• Προσοχή στην λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

27/01/2021

Κωδικός Εργασίας:

100542

Προβολές:

2652

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας

Greece
27/01/2021
100542
2652
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρίας με ηγετική θέση στην επεξεργασία και διανομή χάλυβα και λευκοσιδήρου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητά Μηχανικό Διασφάλισης Ποιότητας

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Συντονισμός εσωτερικών ελέγχων ποιότητας
• Ανάπτυξη διαδικασιών εντοπισμού και αναφοράς προβλημάτων ποιότητας
• Διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της παραγωγής με τον έλεγχο διαδικασιών και τελικού προϊόντος
• Διασφάλιση ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών
• Εντοπισμός δυσλειτουργιών και την διασφάλιση άμεσης αντιμετώπισης
• Προληπτικές λύσεις με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας
• Επανεξέταση πρότυπων και πολιτικών
• Τήρηση αρχείου με αναφορές ποιότητας, στατιστικές αξιολογήσεις και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα
• Διασφάλιση τήρησης όλων των νομικών προτύπων
• Εκπροσώπηση της εταιρίας προς εξωτερικούς συμβούλους διασφάλισης ποιότητας κατά τις επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις
• Καθήκοντα αναπλήρωσης στελεχών της Παραγωγής ή της Αποθήκης σχετικά με τον προγραμματισμό και διαχείριση πόρων και τη διεκπεραίωση project.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχου ΤΕΙ
• Γνώση των μεθοδολογιών διασφάλισης ποιότητας και προτύπων
• Γνώση ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών μεθόδων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ομαδικότητα και συνεργατικότητα
• Προσοχή στην λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε σταθερό εργασιακό περιβάλλον