Μηχανικός Συντήρησης – Βέροια

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας φρούτων και παραγωγής κομπόστας φρούτων με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά Μηχανικό Συντήρησης πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Τεχνικού τμήματος με έδρα τη Βέροια.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτηρίων ή υποδομών
• Τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων
• Υποστήριξη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την παραγωγή
• Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας
• Αναφορά στον Τεχνικό Προϊστάμενο


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΤΕΙ (Μηχανολογικής κατεύθυνσης) ή πτυχίο Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
• Τεχνική εκπαίδευση σε Μηχανολογικά
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συντήρηση Μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον, επιθυμητά σε βιομηχανία τροφίμων


Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

• Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
• Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία


Παροχές:

• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυνατότητα εξέλιξης και εκπαίδευσης
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

31/10/2023

Κωδικός Εργασίας:

101475

Προβολές:

1118

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανικός Συντήρησης – Βέροια

Greece
31/10/2023
101475
1118
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας φρούτων και παραγωγής κομπόστας φρούτων με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά Μηχανικό Συντήρησης πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Τεχνικού τμήματος με έδρα τη Βέροια.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτηρίων ή υποδομών
• Τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων
• Υποστήριξη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την παραγωγή
• Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας
• Αναφορά στον Τεχνικό Προϊστάμενο


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΤΕΙ (Μηχανολογικής κατεύθυνσης) ή πτυχίο Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
• Τεχνική εκπαίδευση σε Μηχανολογικά
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συντήρηση Μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον, επιθυμητά σε βιομηχανία τροφίμων


Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

• Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
• Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία


Παροχές:

• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυνατότητα εξέλιξης και εκπαίδευσης
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον