Μηχανολόγος Μηχανικός - Αθήνα

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Υποβολή αιτήσεων για οικοδομικές άδειες συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.
• Έλεγχος και επανεξέταση ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων.
• Σύνταξη και παρουσίαση προτάσεων σχεδιασμού.
• Συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες και συντονισμός για να εξασφαλιστεί η συνολική πρόοδος των έργων της εταιρείας.
• Πραγματοποίηση επισκέψεων για τον έλεγχο του εκάστοτε έργου και υποβολή παρατηρήσεων.
• Σχεδιασμός και τροποποιήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Προφιλ Υποψηφίου:
• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ.
• Tουλάχιστον 3 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε όλα τα στάδια μηχανικού σχεδιασμού (από την μελέτη έως την κατασκευή).
• Εμπειρία σε εργοτάξιο και σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας θα θεωρηθεί προσόν. Άριστη γνώση των οικοδομικών κανονισμών της Ελλάδος. (GOK/NOK).
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων.
• Δεξιότητα στην επικοινωνία, τον συντονισμό και την διαχείριση των έργων σε σχεδιαστικό επίπεδο.
• Γνώση διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για οικοδομικές άδειες συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Δεξιότητες:
• Επικοινωνία & Συνεργατικότητα
• Οργανωτικότητα & Συντονισμός
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
• Αναλυτική και κριτική σκέψη
• Έμφαση στην λεπτομέρεια

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

17/01/2024

Κωδικός Εργασίας:

101514

Προβολές:

1201

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανολόγος Μηχανικός - Αθήνα

Greece
17/01/2024
101514
1201
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Υποβολή αιτήσεων για οικοδομικές άδειες συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.
• Έλεγχος και επανεξέταση ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων.
• Σύνταξη και παρουσίαση προτάσεων σχεδιασμού.
• Συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες και συντονισμός για να εξασφαλιστεί η συνολική πρόοδος των έργων της εταιρείας.
• Πραγματοποίηση επισκέψεων για τον έλεγχο του εκάστοτε έργου και υποβολή παρατηρήσεων.
• Σχεδιασμός και τροποποιήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Προφιλ Υποψηφίου:
• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ.
• Tουλάχιστον 3 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε όλα τα στάδια μηχανικού σχεδιασμού (από την μελέτη έως την κατασκευή).
• Εμπειρία σε εργοτάξιο και σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας θα θεωρηθεί προσόν. Άριστη γνώση των οικοδομικών κανονισμών της Ελλάδος. (GOK/NOK).
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων.
• Δεξιότητα στην επικοινωνία, τον συντονισμό και την διαχείριση των έργων σε σχεδιαστικό επίπεδο.
• Γνώση διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για οικοδομικές άδειες συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Δεξιότητες:
• Επικοινωνία & Συνεργατικότητα
• Οργανωτικότητα & Συντονισμός
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
• Αναλυτική και κριτική σκέψη
• Έμφαση στην λεπτομέρεια