Μηχανοτεχνίτης Κορμοκατασκευαστή

Εταιρεία

Έχεις εργαστεί σε βιομηχανικό περιβάλλον;
Έχεις εμπειρία στο χειρισμό μηχανών παραγωγής;


Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικό οργανισμό ο οποίος παρέχει έξυπνες βιώσιμες μεταλλικές συσκευασίες, αναζητά Μηχανοτεχνίτη Κορμοκατασκευαστή.


• Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
• Μοντέλο εργασίας: On-site
• Θα αναφέρεσαι στον: Προϊστάμενο Γραμμών Παραγωγής

Περιγραφή

Τι θα χρειαστεί να κάνεις:

Σαν Μηχανοτεχνίτης Κορμοκατασκευαστή θα λειτουργείς τις μηχανές παραγωγής δοχείων συμμετέχοντας στην προληπτική τους συντήρηση.Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανοτεχνίτης κορμοκατασκευαστή:

• Λειτουργεί τις μηχανές παραγωγής δοχείων
• Ρυθμίζει τις αλλαγές στις διαστάσεις – προδιαγραφές βάσει του προγράμματος παραγωγής
• Εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων παραγωγής υπό την επίβλεψη του αρμόδιου συντηρητή μηχανικού
• Συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, και χρήσης ΜΑΠΤι αναζητούμε:

• Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου ή Ισότιμης Τεχνικής Σχολής
• Εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχή θέση
• Επιθυμητή εμπειρία Συντηρητή Μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή χειριστή μηχανών παραγωγής δοχείων


Προφίλ υποψήφιου:

• Ομαδικότητα
• Συνεργασία
• Υπευθυνότητα


Πακέτο αποδοχών και παροχών:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (1.200€ - 1.400€ μικτά)
• Μεταφορά στην εργασία με εταιρικό λεωφορείο
• Σύμβαση 8-11 μηνών με προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
• Συμμετοχή σε πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
• Υποστήριξη για επαγγελματική ανάπτυξη σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ομαδικό περιβάλλον


Τα στάδια πρόσληψης περιλαμβάνουν:

Αν αυτός ο ρόλος εμπίπτει στα ενδιαφέροντα σας, μη διστάσετε να υποβάλετε απευθείας αίτηση. Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν με τους υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις για να προγραμματίσουν συνέντευξη.
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, θα υπάρξει μία ακόμα συνέντευξη με την εταιρεία/πελάτη είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

12/02/2024

Κωδικός Εργασίας:

101541

Προβολές:

481

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανοτεχνίτης Κορμοκατασκευαστή

Θεσσαλονίκη
12/02/2024
101541
481
1

Εταιρεία

Έχεις εργαστεί σε βιομηχανικό περιβάλλον;
Έχεις εμπειρία στο χειρισμό μηχανών παραγωγής;


Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικό οργανισμό ο οποίος παρέχει έξυπνες βιώσιμες μεταλλικές συσκευασίες, αναζητά Μηχανοτεχνίτη Κορμοκατασκευαστή.


• Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
• Μοντέλο εργασίας: On-site
• Θα αναφέρεσαι στον: Προϊστάμενο Γραμμών Παραγωγής

Περιγραφή

Τι θα χρειαστεί να κάνεις:

Σαν Μηχανοτεχνίτης Κορμοκατασκευαστή θα λειτουργείς τις μηχανές παραγωγής δοχείων συμμετέχοντας στην προληπτική τους συντήρηση.Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανοτεχνίτης κορμοκατασκευαστή:

• Λειτουργεί τις μηχανές παραγωγής δοχείων
• Ρυθμίζει τις αλλαγές στις διαστάσεις – προδιαγραφές βάσει του προγράμματος παραγωγής
• Εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων παραγωγής υπό την επίβλεψη του αρμόδιου συντηρητή μηχανικού
• Συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, και χρήσης ΜΑΠΤι αναζητούμε:

• Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου ή Ισότιμης Τεχνικής Σχολής
• Εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχή θέση
• Επιθυμητή εμπειρία Συντηρητή Μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή χειριστή μηχανών παραγωγής δοχείων


Προφίλ υποψήφιου:

• Ομαδικότητα
• Συνεργασία
• Υπευθυνότητα


Πακέτο αποδοχών και παροχών:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (1.200€ - 1.400€ μικτά)
• Μεταφορά στην εργασία με εταιρικό λεωφορείο
• Σύμβαση 8-11 μηνών με προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
• Συμμετοχή σε πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
• Υποστήριξη για επαγγελματική ανάπτυξη σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ομαδικό περιβάλλον


Τα στάδια πρόσληψης περιλαμβάνουν:

Αν αυτός ο ρόλος εμπίπτει στα ενδιαφέροντα σας, μη διστάσετε να υποβάλετε απευθείας αίτηση. Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν με τους υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις για να προγραμματίσουν συνέντευξη.
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, θα υπάρξει μία ακόμα συνέντευξη με την εταιρεία/πελάτη είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.