Προϊστάμενος/η καταστήματος- Ρόδος

Εταιρεία

Αναζητάς το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα και συγκεκριμένα την ευκαιρία να εργαστείς σε πολυεθνικό περιβάλλον αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης στο χώρο της ομορφιάς?
Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετική θέση στον χώρο του αναζητά Προϊστάμενο- Προϊσταμένη Καταστήματος για την πόλη της Ρόδου.
📌 Τοποθεσία:  Ρόδος
🖋️ Θα αναφέρεσαι στον:  Διευθυντή Καταστήματος

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
-Πάθος για την επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας (παρακολούθηση / πρόταση, υλοποίηση)
-Καθορισμός προσωπικών στόχων της ομάδας / Ανάθεση αρμοδιοτήτων
-Ανάλυση αποτελεσμάτων και δημιουργία σχεδίων δράσης (action plans)
-Συμβολή στο εμπορικό πλάνο
-Διαχείριση των δεικτών του καταστήματος, για την επίτευξη κερδοφορίας και ανάπτυξης
-Επίβλεψη, στήριξη και παρακίνηση της ομάδας
-Καθοδήγηση ομάδας και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου, βάση των αναγκών
-Ικανότητα επιλογής υποψηφίων για την στελέχωση του καταστήματος, αξιολόγηση, απόδοση
-Διαχείριση και επίβλεψη των operational αναγκών του καταστήματος
-Διαχείριση προγραμμάτων / βαρδιών, οργανωτικών λειτουργιών του καταστήματος
-Εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών
-Συντονισμός παροχής υπηρεσιών (services) και πωλήσεων
Floor Management και ρύθμιση αρμοδιοτήτων
-Οργάνωση τακτικών λειτουργιών καταστήματος (παραλαβές, ημερήσιες απογραφές, Logistics)
-Εφαρμογή διαδικασιών / παρακολούθηση αποτελεσμάτων
-Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
Συνεχής ενημέρωση σε θέματα trends και τάσεων

Requirements:
-Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
-Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών
-Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θεωρείται ως πλεονέκτημα
-Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Απαιτούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (ομάδα διοίκησης καταστήματος), τουλάχιστον 5 έτη
-Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου, θεωρείται απαραίτητη
-Εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο, είναι πλεονέκτημα
-Δυναμισμός ,Ομαδικό πνεύμα και άριστες σχέσεις συνεργασίας
-Ικανότητα διαχείρισης ομάδας, Διαχείριση συγκρούσεων
-Πάθος για τις πωλήσεις και την επίτευξη στόχων
-Κατανόηση δεικτών και αποτελεσμάτων
-Κριτική ικανότητα
-Συνεχής θέληση για μάθηση και εξέλιξη
-Lead by Example τρόπος συνεργασίας και ηγεσίας

Benefits:
-Μόνιμη θέση εργασίας
-Επιβράβευση της απόδοσης και της επίτευξης στόχων με ανταγωνιστικά Bonus μηνιαία και ετήσια βάση αποτελεσμάτων
-Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
-Συνεχής εκπαίδευση

Τόπος Εργασίας:

Ρόδος

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

30/11/2023

Κωδικός Εργασίας:

101484

Προβολές:

2047

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος/η καταστήματος- Ρόδος

Ρόδος
30/11/2023
101484
2047
1

Εταιρεία

Αναζητάς το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα και συγκεκριμένα την ευκαιρία να εργαστείς σε πολυεθνικό περιβάλλον αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης στο χώρο της ομορφιάς?
Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετική θέση στον χώρο του αναζητά Προϊστάμενο- Προϊσταμένη Καταστήματος για την πόλη της Ρόδου.
📌 Τοποθεσία:  Ρόδος
🖋️ Θα αναφέρεσαι στον:  Διευθυντή Καταστήματος

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
-Πάθος για την επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας (παρακολούθηση / πρόταση, υλοποίηση)
-Καθορισμός προσωπικών στόχων της ομάδας / Ανάθεση αρμοδιοτήτων
-Ανάλυση αποτελεσμάτων και δημιουργία σχεδίων δράσης (action plans)
-Συμβολή στο εμπορικό πλάνο
-Διαχείριση των δεικτών του καταστήματος, για την επίτευξη κερδοφορίας και ανάπτυξης
-Επίβλεψη, στήριξη και παρακίνηση της ομάδας
-Καθοδήγηση ομάδας και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου, βάση των αναγκών
-Ικανότητα επιλογής υποψηφίων για την στελέχωση του καταστήματος, αξιολόγηση, απόδοση
-Διαχείριση και επίβλεψη των operational αναγκών του καταστήματος
-Διαχείριση προγραμμάτων / βαρδιών, οργανωτικών λειτουργιών του καταστήματος
-Εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών
-Συντονισμός παροχής υπηρεσιών (services) και πωλήσεων
Floor Management και ρύθμιση αρμοδιοτήτων
-Οργάνωση τακτικών λειτουργιών καταστήματος (παραλαβές, ημερήσιες απογραφές, Logistics)
-Εφαρμογή διαδικασιών / παρακολούθηση αποτελεσμάτων
-Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
Συνεχής ενημέρωση σε θέματα trends και τάσεων

Requirements:
-Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
-Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών
-Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θεωρείται ως πλεονέκτημα
-Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Απαιτούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (ομάδα διοίκησης καταστήματος), τουλάχιστον 5 έτη
-Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου, θεωρείται απαραίτητη
-Εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο, είναι πλεονέκτημα
-Δυναμισμός ,Ομαδικό πνεύμα και άριστες σχέσεις συνεργασίας
-Ικανότητα διαχείρισης ομάδας, Διαχείριση συγκρούσεων
-Πάθος για τις πωλήσεις και την επίτευξη στόχων
-Κατανόηση δεικτών και αποτελεσμάτων
-Κριτική ικανότητα
-Συνεχής θέληση για μάθηση και εξέλιξη
-Lead by Example τρόπος συνεργασίας και ηγεσίας

Benefits:
-Μόνιμη θέση εργασίας
-Επιβράβευση της απόδοσης και της επίτευξης στόχων με ανταγωνιστικά Bonus μηνιαία και ετήσια βάση αποτελεσμάτων
-Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
-Συνεχής εκπαίδευση