Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτης της, αλυσίδα πολυκαταστημάτων με πολυετή και δυναμική παρουσία στο χώρο του αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για να στελεχώσει τη θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
- Σύνταξη Μηνιαίων Ισοζυγίων
- Εποπτεία της ορθότητας των προς καταχώρηση λογιστικών στοιχείων της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής
- Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Αναφορών σύμφωνα με ΕΓΛΣ και ΕΛΠ
- Προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, intrastate, ετήσιες φορολογικές δηλώσεις, κτλ)
- Συμμετοχή στη σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
- Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών
- Επικοινωνία με τις σχετικές διευθύνσεις και τα κλιμάκια του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου αυτό απαιτείται.
- Σχεδιασμός και αναθεώρηση των διαδικασιών του Λογιστηρίου
-Εναρμόνιση της εταιρείας με την ισχύουσα νομολογία σε φορολογικά θέματα, ΚΦΑΣ και παρακρατούμενους φόρους
-Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας της μισθοδοσίας και υποβολή των απαραίτητων καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες
-Υποστήριξη και εποπτεία της διεκπεραίωσης λογιστικών εργασιών τέλους χρήσης
-Επιμέλεια του κλεισίματος των βιβλίων και της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος
-Συντονισμός και εποπτεία των μηνιαίων ελέγχων του λογιστηρίου
-Καθημερινή αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Α.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
- Απαραίτητη 7ετής εμπειρία με ανάλογες αρμοδιότητες και γνώσεις παρακολούθησης βιβλίων 3ης κατηγορίας.
-Άριστη γνώση Λογιστικών προγραμμάτων.
-Εγγεγραμμένος/η στο οικονομικό επιμελητήριο με δικαίωμα υπογραφής Α’ Τάξης
-Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, γνώση του συστήματος PYLON θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
-Συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
-Αναλυτική σκέψη & οργανωτικές ικανότητες
-Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
-Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
-Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές:
- Ανταγωνιστικός μισθός
- Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
- Συνεχής εκπαίδευση
-Σταθερή εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

31/05/2023

Κωδικός Εργασίας:

101344

Προβολές:

2878

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
31/05/2023
101344
2878
1
La selezione per questa posizione è chiusa. Ti invitiamo a cercare tra le numerose opportunità disponibili nella sezione Trova Lavoro

Visualizza tutte le offerte di lavoro a Θεσσαλονίκη

Visualizza tutte le opportunità per Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη