Προϊστάμενος Συνεργείου

Εταιρεία

H ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκίνησης αναζητά

Προϊστάμενο Συνεργείου στην Αθήνα.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Ευθύνη οργάνωσης των εργασιών και διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συνεργείου.
• Διαχείριση και επικοινωνία με τους πελάτες.
• Διαχείριση προσωπικού.
• Κατανομή και επιθεώρηση εργασιών εξασφαλίζοντας τη λειτουργεία του συνεργείου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία.
• Τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και διενέργεια συστάσεων όπου και όποτε είναι απαραίτητο.
• Διασφάλιση της επίτευξης στόχων (ποσοτικοί-ποιοτικοί) και της υψηλής ικανοποίησης των πελατών.
• Ανάλυση After Sales KPI’s.


Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ- ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας.
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, ιδανικά στη μάρκα Mercedes Benz ή σε αντίστοιχη premium μάρκα.
• Εμπειρία στη διαχείριση/διοίκηση προσωπικού για την επίτευξη ομαδικών στόχων.
• Εξοικείωση με την χρήση του Η/Υ.
• Καλή γνώση Αγγλικών.

Δεξιότητες:

• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

09/01/2024

Κωδικός Εργασίας:

101509

Προβολές:

862

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Συνεργείου

Greece
09/01/2024
101509
862
1

Εταιρεία

H ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκίνησης αναζητά

Προϊστάμενο Συνεργείου στην Αθήνα.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Ευθύνη οργάνωσης των εργασιών και διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συνεργείου.
• Διαχείριση και επικοινωνία με τους πελάτες.
• Διαχείριση προσωπικού.
• Κατανομή και επιθεώρηση εργασιών εξασφαλίζοντας τη λειτουργεία του συνεργείου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία.
• Τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και διενέργεια συστάσεων όπου και όποτε είναι απαραίτητο.
• Διασφάλιση της επίτευξης στόχων (ποσοτικοί-ποιοτικοί) και της υψηλής ικανοποίησης των πελατών.
• Ανάλυση After Sales KPI’s.


Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ- ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας.
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, ιδανικά στη μάρκα Mercedes Benz ή σε αντίστοιχη premium μάρκα.
• Εμπειρία στη διαχείριση/διοίκηση προσωπικού για την επίτευξη ομαδικών στόχων.
• Εξοικείωση με την χρήση του Η/Υ.
• Καλή γνώση Αγγλικών.

Δεξιότητες:

• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων