Προϊστάμενος Τεχνικής Υποστήριξης - Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία που απασχολείται στον κλάδο των τροφίμων Προϊστάμενο Τεχνικής Υποστήριξης. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Περιγραφή

Κύρια καθήκοντα:
-Οργάνωση και διοίκηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
-Έλεγχος και διασφάλιση της διαθεσιμότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εργοστασίων για τη διατήρηση υψηλού βαθμού παραγωγικότητας
-Μελέτη των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και εισηγήσεις προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση και την αναβάθμιση του
-Προγραμματισμός, συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές.
-Παρακολούθηση εγγυήσεων και συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού
-Τήρηση αρχείου βιβλίων παγίων
-Προγραμματισμός, συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος για την εγκατάσταση, μεταφορά και τροποποίηση υπαρχόντων μηχανημάτων στις γραμμές παραγωγής
-Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για τη διερεύνηση ανταλλακτικών
-Συντονισμός και επίβλεψη του τμήματος των ανταλλακτικών
-Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για την εύρυθμη διαδικασία παραγγελίας ανταλλακτικών
-Υλοποίηση εκπαιδεύσεων χειριστών και τεχνικών στη λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων
-Υποβολή αιτήσεων  και λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών στους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, για έκδοση αδειών, συμβολαίων και πιστοποιητικών και τήρηση σχετικών βιβλίων
-Κατάρτιση προϋπολογισμού του τμήματος σε συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκομένους
-Παρακολούθηση και έλεγχος κατανάλωσης φυσικών και μη πόρων
-Τήρηση προτύπου ISO (όσον αφορά ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό)
-Τήρηση βιβλίων πιστοποιητικών λιπαντικών, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και άχρηστου υλικού

Requirements:
-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
-Επιθυμητή 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση MS Office και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Ηγετικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
-Μεθοδικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Benefits:
-Πλήρης απασχόληση
-Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης
-Ιδιωτική ασφάλεια
-Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
-Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

05/12/2023

Κωδικός Εργασίας:

101490

Προβολές:

1865

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Τεχνικής Υποστήριξης - Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
05/12/2023
101490
1865
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία που απασχολείται στον κλάδο των τροφίμων Προϊστάμενο Τεχνικής Υποστήριξης. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Περιγραφή

Κύρια καθήκοντα:
-Οργάνωση και διοίκηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
-Έλεγχος και διασφάλιση της διαθεσιμότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εργοστασίων για τη διατήρηση υψηλού βαθμού παραγωγικότητας
-Μελέτη των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και εισηγήσεις προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση και την αναβάθμιση του
-Προγραμματισμός, συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές.
-Παρακολούθηση εγγυήσεων και συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού
-Τήρηση αρχείου βιβλίων παγίων
-Προγραμματισμός, συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος για την εγκατάσταση, μεταφορά και τροποποίηση υπαρχόντων μηχανημάτων στις γραμμές παραγωγής
-Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για τη διερεύνηση ανταλλακτικών
-Συντονισμός και επίβλεψη του τμήματος των ανταλλακτικών
-Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για την εύρυθμη διαδικασία παραγγελίας ανταλλακτικών
-Υλοποίηση εκπαιδεύσεων χειριστών και τεχνικών στη λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων
-Υποβολή αιτήσεων  και λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών στους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, για έκδοση αδειών, συμβολαίων και πιστοποιητικών και τήρηση σχετικών βιβλίων
-Κατάρτιση προϋπολογισμού του τμήματος σε συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκομένους
-Παρακολούθηση και έλεγχος κατανάλωσης φυσικών και μη πόρων
-Τήρηση προτύπου ISO (όσον αφορά ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό)
-Τήρηση βιβλίων πιστοποιητικών λιπαντικών, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και άχρηστου υλικού

Requirements:
-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
-Επιθυμητή 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση MS Office και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Ηγετικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
-Μεθοδικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Benefits:
-Πλήρης απασχόληση
-Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης
-Ιδιωτική ασφάλεια
-Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
-Φιλικό περιβάλλον εργασίας