Τεχνικός Πωλήσεων Βιομηχανικών Πλυντηρίων- Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, της εταιρίας ECOLAB , παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις και υπηρεσίες πρόληψης νερού, υγιεινής και λοιμώξεων που συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των ανθρώπων, του πλανήτη και των επιχειρήσεων, Τεχνικό Πωλήσεων Βιομηχανικών Πλυντηρίων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος του Τεχνικού Πωλήσεων περιλαμβάνει την υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της περιοχής ευθύνης του: Την παροχή τεχνικών & συμβουλευτικών λύσεων, την τεχνική συντήρηση, την ενίσχυση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων αλλά και την δημιουργία νέου πελατολογίου.

Περιγραφή

Responsibilities:
-Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση λύσεων σε πελάτες ( προϊόντα, τεχνικές λύσεις, υποστήριξη) σύμφωνα με την φιλοσοφία της εταιρείας
-Τεχνική εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού
-Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και βλαβών.
-Διαχείριση και ενδυνάμωση των σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
-Συντονισμός συνεργασίας με τους τοπικούς διανομείς / συνεργάτες.
-Επικοινωνία με νέους πελάτες και ενέργειες ανάπτυξης πελατολογίου και προβολής των προϊόντων

Requirements:
-Πτυχίο (ΤΕΙ/ΑΕΙ) Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας/ Αυτοματισμού ή ανάλογης τεχνικής σχολής
-Επιθυμητή εμπειρία σε συντήρηση και επισκευή βιομηχανικού εξοπλισμού (δοσομετρικά συστήματα κτλ.).
-Η προϋπηρεσία σε πώληση χημικών, απορρυπαντικών θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
-Απαραίτητη ευχέρεια στην χρήση Η/Υ και Microsoft Office
-Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
-Επαγγελματική και υπεύθυνη συμπεριφορά
-Εξοικείωση και άνεση με οργανωμένο σύστημα επίτευξης στόχων πωλήσεων
-Αυτοπαρακίνηση και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων χωρίς επίβλεψη
-Δίπλωμα Αυτοκινήτου και Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών εντός Ελλάδος

Benefits:
-Ανταγωνιστικός μισθός
-Ετήσιο bonus
-Εταιρικό όχημα και έξοδα μετακίνησης
-Εταιρικό τηλέφωνο
-Πλήρης και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις τεχνικές λύσεις και τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρίας
-Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε μια ηγέτιδα πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο των Χημικών

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

17/01/2024

Κωδικός Εργασίας:

101515

Προβολές:

1045

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνικός Πωλήσεων Βιομηχανικών Πλυντηρίων- Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
17/01/2024
101515
1045
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, της εταιρίας ECOLAB , παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις και υπηρεσίες πρόληψης νερού, υγιεινής και λοιμώξεων που συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των ανθρώπων, του πλανήτη και των επιχειρήσεων, Τεχνικό Πωλήσεων Βιομηχανικών Πλυντηρίων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος του Τεχνικού Πωλήσεων περιλαμβάνει την υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της περιοχής ευθύνης του: Την παροχή τεχνικών & συμβουλευτικών λύσεων, την τεχνική συντήρηση, την ενίσχυση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων αλλά και την δημιουργία νέου πελατολογίου.

Περιγραφή

Responsibilities:
-Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση λύσεων σε πελάτες ( προϊόντα, τεχνικές λύσεις, υποστήριξη) σύμφωνα με την φιλοσοφία της εταιρείας
-Τεχνική εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού
-Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και βλαβών.
-Διαχείριση και ενδυνάμωση των σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
-Συντονισμός συνεργασίας με τους τοπικούς διανομείς / συνεργάτες.
-Επικοινωνία με νέους πελάτες και ενέργειες ανάπτυξης πελατολογίου και προβολής των προϊόντων

Requirements:
-Πτυχίο (ΤΕΙ/ΑΕΙ) Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας/ Αυτοματισμού ή ανάλογης τεχνικής σχολής
-Επιθυμητή εμπειρία σε συντήρηση και επισκευή βιομηχανικού εξοπλισμού (δοσομετρικά συστήματα κτλ.).
-Η προϋπηρεσία σε πώληση χημικών, απορρυπαντικών θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
-Απαραίτητη ευχέρεια στην χρήση Η/Υ και Microsoft Office
-Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
-Επαγγελματική και υπεύθυνη συμπεριφορά
-Εξοικείωση και άνεση με οργανωμένο σύστημα επίτευξης στόχων πωλήσεων
-Αυτοπαρακίνηση και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων χωρίς επίβλεψη
-Δίπλωμα Αυτοκινήτου και Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών εντός Ελλάδος

Benefits:
-Ανταγωνιστικός μισθός
-Ετήσιο bonus
-Εταιρικό όχημα και έξοδα μετακίνησης
-Εταιρικό τηλέφωνο
-Πλήρης και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις τεχνικές λύσεις και τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρίας
-Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε μια ηγέτιδα πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο των Χημικών