Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής για τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα - Παρασκευή με δύο Βάρδιες

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με τον συντονισμό των εργαζομένων
•Τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων
•Επίλυση προβλημάτων ποιότητας
•Συνεισφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
•Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και τήρηση καθαριότητας των χώρων.

Απαραίτητα προσόντα:
•Σχετική εμπειρία σε θέσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για την παραγωγή δημητριακών και μπάρας
•Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας
•Δυνατότητα εργασίας σε 2 βάρδιες
•Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
•Αντίληψη της ζαχαροπλαστικής τέχνης
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια
•Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές:
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

11/08/2022

Κωδικός Εργασίας:

101025

Προβολές:

1118

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής

Θεσσαλονίκη
11/08/2022
101025
1118
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής για τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα - Παρασκευή με δύο Βάρδιες

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με τον συντονισμό των εργαζομένων
•Τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων
•Επίλυση προβλημάτων ποιότητας
•Συνεισφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
•Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και τήρηση καθαριότητας των χώρων.

Απαραίτητα προσόντα:
•Σχετική εμπειρία σε θέσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για την παραγωγή δημητριακών και μπάρας
•Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας
•Δυνατότητα εργασίας σε 2 βάρδιες
•Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
•Αντίληψη της ζαχαροπλαστικής τέχνης
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια
•Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές:
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.