Υπάλληλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων

Εταιρεία

Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, δυναμικούς εκπροσώπους, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη θέση του Υπαλλήλου Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν την τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες που παρουσιάζουν οικονομικές εκκρεμότητες σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, με άμεσο στόχο την υπενθύμιση, όπως επίσης και τον καθορισμό πλάνου αποπληρωμής των οφειλών.

Αφορά πρωινή πενθήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως). O τόπος εργασίας είναι στο Κέντρο των Αθηνών, πολύ προσβάσιμος με τα ΜΜΜ και αφορά εργασία με δυνατότητα σε βάρδιες (09.00-17.00, 11.00-19.00).

Περιγραφή

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ-ΑΕΙ
• Επιθυμητή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Ανανεώσεις, Διαχείριση Παραπόνων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Πωλήσεις) τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
• Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
• Αίσθημα υπευθυνότητας κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
• Εστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας
• Άριστη χρήση Η/Υ

Πακέτο Αποδοχών:
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Υψηλά Bonus βάσει επίτευξης στόχων
• Συνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της εργασίας
• Σύγχρονοι, νεανικοί και ευχάριστοι χώροι εργασίας
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

20/05/2021

Κωδικός Εργασίας:

collection2005

Προβολές:

603

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπάλληλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων

Greece
20/05/2021
collection2005
603
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, δυναμικούς εκπροσώπους, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη θέση του Υπαλλήλου Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν την τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες που παρουσιάζουν οικονομικές εκκρεμότητες σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, με άμεσο στόχο την υπενθύμιση, όπως επίσης και τον καθορισμό πλάνου αποπληρωμής των οφειλών.

Αφορά πρωινή πενθήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως). O τόπος εργασίας είναι στο Κέντρο των Αθηνών, πολύ προσβάσιμος με τα ΜΜΜ και αφορά εργασία με δυνατότητα σε βάρδιες (09.00-17.00, 11.00-19.00).

Περιγραφή

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ-ΑΕΙ
• Επιθυμητή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Ανανεώσεις, Διαχείριση Παραπόνων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Πωλήσεις) τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
• Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
• Αίσθημα υπευθυνότητας κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
• Εστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας
• Άριστη χρήση Η/Υ

Πακέτο Αποδοχών:
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Υψηλά Bonus βάσει επίτευξης στόχων
• Συνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της εργασίας
• Σύγχρονοι, νεανικοί και ευχάριστοι χώροι εργασίας
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας