Υπάλληλοι Υποδοχής (Frontline Staff)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά Υπαλλήλους Υποδοχής (front line staff) για να υποστηρίξουν την ομαλή διεξαγωγή της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας - Eleusis 2023 για την στήριξη των καλλιτεχνικών και λοιπών δράσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού της.

Τοποθεσία:Ελευσίνα
Πρόγραμμα εργασίας: Βάσει προγράμματος εκδηλώσεων
Διάρκεια: Εποχική εργασία

Περιγραφή

Κύριες αρμοδιότητες:
-Υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας των εκάστοτε δράσεων
-Επιμέλεια και προετοιμασία των χώρων που θα διοργανωθούν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
-Υποδοχή θεατών και καθοδήγηση στις θέσεις τους
-Οργάνωση των καθισμάτων με τη συνεργασία του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής
-Μέριμνα για την τήρηση της ευταξίας και φροντίδα για την ασφαλή έξοδο των θεατών μετά τη λήξη της εκδήλωσης
-Υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών
-Επιστασία Κτιριακών Εγκαταστάσεων και φροντίδα για το άνοιγμα και κλείσιμο χώρων

Απαραίτητα Προσόντα
-Προϋπηρεσία 1+ έτη σε πολιτιστικό φορέα
-Καλή γνώση MS Office
-Καλή γνώση ERP συστημάτων
-Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες/αυτονομία
-Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
-Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης
-Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα
- Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου φορέα
- Ικανότητα να εργάζεται με πολυποίκιλες και διαφορετικές ομάδες
- Πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητας
- Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
- Προσοχή στη λεπτομέρεια

Πακέτο Αποδοχών:
- Μεικτός μηνιαίος μισθός με την εγγύηση της ManpowerGroup
- Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

04/11/2021

Κωδικός Εργασίας:

200398

Προβολές:

3503

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπάλληλοι Υποδοχής (Frontline Staff)

Greece
04/11/2021
200398
3503
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά Υπαλλήλους Υποδοχής (front line staff) για να υποστηρίξουν την ομαλή διεξαγωγή της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας - Eleusis 2023 για την στήριξη των καλλιτεχνικών και λοιπών δράσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού της.

Τοποθεσία:Ελευσίνα
Πρόγραμμα εργασίας: Βάσει προγράμματος εκδηλώσεων
Διάρκεια: Εποχική εργασία

Περιγραφή

Κύριες αρμοδιότητες:
-Υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας των εκάστοτε δράσεων
-Επιμέλεια και προετοιμασία των χώρων που θα διοργανωθούν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
-Υποδοχή θεατών και καθοδήγηση στις θέσεις τους
-Οργάνωση των καθισμάτων με τη συνεργασία του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής
-Μέριμνα για την τήρηση της ευταξίας και φροντίδα για την ασφαλή έξοδο των θεατών μετά τη λήξη της εκδήλωσης
-Υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών
-Επιστασία Κτιριακών Εγκαταστάσεων και φροντίδα για το άνοιγμα και κλείσιμο χώρων

Απαραίτητα Προσόντα
-Προϋπηρεσία 1+ έτη σε πολιτιστικό φορέα
-Καλή γνώση MS Office
-Καλή γνώση ERP συστημάτων
-Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες/αυτονομία
-Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
-Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης
-Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα
- Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου φορέα
- Ικανότητα να εργάζεται με πολυποίκιλες και διαφορετικές ομάδες
- Πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητας
- Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
- Προσοχή στη λεπτομέρεια

Πακέτο Αποδοχών:
- Μεικτός μηνιαίος μισθός με την εγγύηση της ManpowerGroup
- Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον