Χημικός Βιομηχανίας-Βοηθός Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας παραγωγής χημικών, αναζητά ένα

Χημικό Βιομηχανίας -Βοηθό Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Για το εργοστάσιο στα Οινόφυτα.

Περιγραφή

Responsibilities:

•Συλλογή, προετοιμασία και/ή δοκιμή δειγμάτων
•Εκτέλεση δοκιμών (μικροβιολογικές και χημικές) σε εισερχόμενα, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα ελέγχοντας τη συμφωνία τους με τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τα πρότυπα
•Καταγραφή αποτελεσμάτων και τήρηση αρχείων εργαστηρίου
•Παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων με ακρίβεια και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
•Σύνταξη εκθέσεων, αξιολογήσεων και περιλήψεων
•Τήρηση του εργαστηρίου και των διαδικασιών σύμφωνα με διεθνή εργαστηριακά πρότυπα
•Τήρηση μεθοδολογιών κατά την εκτέλεση των εργασιών
•Καταγραφή αποθεμάτων και πόρων
•Συντήρηση, βαθμονόμηση και καθαρισμός των οργάνων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου
•Υποβολή προτάσεων για αλλαγές, βελτιώσεις και τρόπους εφαρμογής τους


Requirements:

•Πτυχίο Χημικής επιστήμης ή σχετικού κλάδου (π.χ. Τεχνολογίας Τροφίμων)
•Επιθυμητή εμπειρία σε εργαστήριο ποιoτικού ελέγχου σε σχετικό κλάδο (π.x. διυλιστηρίου ή βιομηχανία καλλυντικών)
•Επιθυμητή εμπειρία στη χημική και μικροβιολογική μεθοδολογία μέτρησης ποιότητας και γνώση μικροβιολογικής ανάλυσης
•Καλή γνώση αναλυτικών μεθόδων
•Καλή γνώση της προφορικής και γραπτής αγγλικής γλώσσας
•Καλή γνώση MS Office

Candidate`s profile:

•Αριθμητική και στατιστική ικανότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και συμμόρφωσή με τις προθεσμίες
•Προσοχή στις λεπτομέρειες
•Μεθοδικότητα και οργάνωση
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή επικοινωνία με αμεσότητα και ακρίβεια με συναδέλφους και συνεργάτες
•Δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα

#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001:2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

02/10/2023

Κωδικός Εργασίας:

101444

Προβολές:

2481

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Χημικός Βιομηχανίας-Βοηθός Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Greece
02/10/2023
101444
2481
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας παραγωγής χημικών, αναζητά ένα

Χημικό Βιομηχανίας -Βοηθό Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Για το εργοστάσιο στα Οινόφυτα.

Περιγραφή

Responsibilities:

•Συλλογή, προετοιμασία και/ή δοκιμή δειγμάτων
•Εκτέλεση δοκιμών (μικροβιολογικές και χημικές) σε εισερχόμενα, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα ελέγχοντας τη συμφωνία τους με τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τα πρότυπα
•Καταγραφή αποτελεσμάτων και τήρηση αρχείων εργαστηρίου
•Παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων με ακρίβεια και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
•Σύνταξη εκθέσεων, αξιολογήσεων και περιλήψεων
•Τήρηση του εργαστηρίου και των διαδικασιών σύμφωνα με διεθνή εργαστηριακά πρότυπα
•Τήρηση μεθοδολογιών κατά την εκτέλεση των εργασιών
•Καταγραφή αποθεμάτων και πόρων
•Συντήρηση, βαθμονόμηση και καθαρισμός των οργάνων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου
•Υποβολή προτάσεων για αλλαγές, βελτιώσεις και τρόπους εφαρμογής τους


Requirements:

•Πτυχίο Χημικής επιστήμης ή σχετικού κλάδου (π.χ. Τεχνολογίας Τροφίμων)
•Επιθυμητή εμπειρία σε εργαστήριο ποιoτικού ελέγχου σε σχετικό κλάδο (π.x. διυλιστηρίου ή βιομηχανία καλλυντικών)
•Επιθυμητή εμπειρία στη χημική και μικροβιολογική μεθοδολογία μέτρησης ποιότητας και γνώση μικροβιολογικής ανάλυσης
•Καλή γνώση αναλυτικών μεθόδων
•Καλή γνώση της προφορικής και γραπτής αγγλικής γλώσσας
•Καλή γνώση MS Office

Candidate`s profile:

•Αριθμητική και στατιστική ικανότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και συμμόρφωσή με τις προθεσμίες
•Προσοχή στις λεπτομέρειες
•Μεθοδικότητα και οργάνωση
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή επικοινωνία με αμεσότητα και ακρίβεια με συναδέλφους και συνεργάτες
•Δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα

#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001:2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr