Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

Εταιρεία

H ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου ομίλου παροχής ιατρικών υπηρεσιών αναζητά Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή

Ο ρόλος:

• Εντοπισμός απαιτήσεων φροντίδας ασθενών, εστίαση στις ανάγκες τους και ανάληψη σχετικής δράσης
• Επίλυση ή αναφορά των αναγκών ή προβλημάτων των ασθενών
• Προετοιμασία ασθενών για εξετάσεις και διενέργεια συνήθων διαγνωστικών ελέγχων (παρακολούθηση σφυγμών, πίεσης αίματος και θερμοκρασίας, παροχή φαρμάκων και ενέσεων κ.λπ.)
• Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης του ασθενή και τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας
• Παροχή θεραπείας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης
• Τήρηση κανονισμών και προτύπων φροντίδας
• Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτών
• Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας
• Βεβαίωση ανανέωσης Ε.Ν.Ε.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών ταυτόχρονα
• Εν συναίσθηση και καλές δεξιότητες επικοινωνίας
• Άριστες δεξιότητες εργασίας σε ομάδα


Τι προσφέρεται:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον και μία εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο της

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

18/03/2021

Κωδικός Εργασίας:

100571

Προβολές:

2383

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

Greece
18/03/2021
100571
2383
1

Εταιρεία

H ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου ομίλου παροχής ιατρικών υπηρεσιών αναζητά Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή

Ο ρόλος:

• Εντοπισμός απαιτήσεων φροντίδας ασθενών, εστίαση στις ανάγκες τους και ανάληψη σχετικής δράσης
• Επίλυση ή αναφορά των αναγκών ή προβλημάτων των ασθενών
• Προετοιμασία ασθενών για εξετάσεις και διενέργεια συνήθων διαγνωστικών ελέγχων (παρακολούθηση σφυγμών, πίεσης αίματος και θερμοκρασίας, παροχή φαρμάκων και ενέσεων κ.λπ.)
• Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης του ασθενή και τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας
• Παροχή θεραπείας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης
• Τήρηση κανονισμών και προτύπων φροντίδας
• Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτών
• Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας
• Βεβαίωση ανανέωσης Ε.Ν.Ε.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών ταυτόχρονα
• Εν συναίσθηση και καλές δεξιότητες επικοινωνίας
• Άριστες δεξιότητες εργασίας σε ομάδα


Τι προσφέρεται:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον και μία εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο της