Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (3μηνη Σύμβαση)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας με ηγετική θέση στον τομέα της Καπνοβιομηχανίας, αναζητά Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια για να απασχοληθεί στο εργοστάσιο της εταιρίας στον Ασπρόπυργο.

Τοποθεσία : Ασπρόπυργος
Πρόγραμμα εργασίας : Σε βάρδιες (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

•Παροχή υποστήριξης σε περιστατικά υγείας (όπως ορθοπεδικά, χειρουργικά, γυναικολογικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων)
•Διατήρηση Αρχείων Υγείας των Εργαζομένων
•Συλλογή Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση με βάση τα αρχεία που αφορούν ασθένειες και ατυχήματα
•Διεξαγωγή Εκστρατειών Πληροφόρησης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στον τομέα της Υγείας
•Ενημέρωση όλων των νέων χρηστών σχετικά με τους βασικούς κανόνες Υγείας Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Προφίλ Υποψηφίου:
•Προϋπηρεσία ως Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια απαραίτητη
•Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής
•Καλή γνώση Αγγλικών
•Καλή γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
•Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης

Πακέτο Αποδοχών:
•Μεικτός μηνιαίος μισθός 1.000€
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε οργανωμένο πολυεθνικό περιβάλλον
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

20/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

200399

Προβολές:

473

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (3μηνη Σύμβαση)

Greece
20/09/2021
200399
473
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας με ηγετική θέση στον τομέα της Καπνοβιομηχανίας, αναζητά Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια για να απασχοληθεί στο εργοστάσιο της εταιρίας στον Ασπρόπυργο.

Τοποθεσία : Ασπρόπυργος
Πρόγραμμα εργασίας : Σε βάρδιες (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

•Παροχή υποστήριξης σε περιστατικά υγείας (όπως ορθοπεδικά, χειρουργικά, γυναικολογικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων)
•Διατήρηση Αρχείων Υγείας των Εργαζομένων
•Συλλογή Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση με βάση τα αρχεία που αφορούν ασθένειες και ατυχήματα
•Διεξαγωγή Εκστρατειών Πληροφόρησης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στον τομέα της Υγείας
•Ενημέρωση όλων των νέων χρηστών σχετικά με τους βασικούς κανόνες Υγείας Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Προφίλ Υποψηφίου:
•Προϋπηρεσία ως Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια απαραίτητη
•Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής
•Καλή γνώση Αγγλικών
•Καλή γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
•Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης

Πακέτο Αποδοχών:
•Μεικτός μηνιαίος μισθός 1.000€
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε οργανωμένο πολυεθνικό περιβάλλον
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης