Προϊστάμενος Συντήρησης

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά Προϊστάμενο Συντήρησης για παραγωγική μονάδα στη Θράκη:

Περιγραφή

Καθήκοντα του Ρόλου:
•Διατήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.
•Εκπόνηση του προϋπολογισμού συντήρησης του εξοπλισμού.
•Οργάνωση και υλοποίηση πλάνου προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού.
•Αποκατάσταση βλαβών των μηχανών παραγωγής εντός χρονοδιαγράμματος.
•Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης των συστημάτων παραγωγής των εγκαταστάσεων.
•Έλεγχος, καταγραφή και τήρηση αποθεμάτων ανταλλακτικών.
•Συμμετοχή στη λήψη και αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών και εργολάβων.
•Προγραμματισμός και αξιολόγηση εργασιών εξωτερικών συνεργείων και εργολάβων σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του προγράμματος παραγωγής.
•Τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Απαραίτητα Προσόντα:
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
•Επιθυμητές οι γνώσεις αυτοματισμού
•Καλή γνώση της Αγγλικής και χρήση του MS Office.

Προφίλ Υποψηφίου/ας:
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού και οργανωτικότητα
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση
•Ομαδικότητα και ευελιξία

Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
•Δυνατότητα εξέλιξης και επιπλέον παροχών

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

11/01/2022

Κωδικός Εργασίας:

100769

Προβολές:

6470

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Συντήρησης

Greece
11/01/2022
100769
6470
1
La selezione per questa posizione è chiusa. Ti invitiamo a cercare tra le numerose opportunità disponibili nella sezione Trova Lavoro

Visualizza tutte le opportunità per Προϊστάμενος Συντήρησης